รับสมัครนักศึกษาฝึกงานกราฟิก และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทต้นอายส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทั้งไทยและต่างชาติ ในแผนกออกแบบกราฟิก เว็บไซต์ และสื่อมัลติมีเดีย

สาขาที่เปิดรับเข้าฝึกงานมีดังนี้
·   ออกแบบเว็บไซต์
·   ออกแบบกราฟิก
·   ออกแบบสื่อวิดีโอและโมชั่นกราฟิก

ส่งใบสมัครพร้อมกับอัพโหลด CV และแฟ้มสะสมผลงานของคุณ รวมถึงระยะเวลาที่คุณต้องการฝึกงานกับเรา

สมัครเป็นนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงานกราฟิก สาขาการออกแบบสื่อวิดีโอและโมชั่นกราฟฟิก

การออกแบบสื่อเคลื่อนไหวหรือโมชั่นกราฟิก เป็นสาขาที่แยกตัวออกมาจากการออกแบบกราฟิก ในโปรแกรมฝึกสอนของเรา นักศึกษาฝึกงานกราฟิกจะได้เรียนรู้ถึงทุกกระบวนการในการผลิตสื่อวิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว และสามารถสร้างชิ้นงานได้ด้วยตัวเองอย่างมืออาชีพ นักออกแบบกราฟิกส่วนใหญ่สามารถเป็นนักออกแบบโมชั่นกราฟิกมืออาชีพได้ เพียงต้องอาศัยความเข้าใจในกระบวนการ การใช้เครื่องมือ และความคิดสร้างสรรค์ ในหลักสูตรของเรานักศึกษาฝึกงานกราฟิก จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ทักษะที่ดีในด้านการออกแบบ และจำเป็นต้องเรียนรู้เร็ว

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ในการฝึกงานกราฟิก ออกแบบสื่อวิดิโอ และโมชั่นกราฟิก:

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตร์
 • 2D Animation ในโปรแกรม Affer Effects
 • ทฤษฏีการออกแบบโมชั่นกราฟิก
 • การเขียนสคริป และการทำ Storyboard

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัว
 • ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเป็นสาขาหลักในมหาวิทยาลัย
 • ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบ
 • มีทักษะที่ดีในการออกแบบงานกราฟิก

นักศึกษาฝึกงาน สาขาการออกแบบกราฟิก

ในฐานะนักศึกษาฝึกงานกราฟิก คุณจะได้รับผิดชอบการพัฒนาแคมเปญการตลาด โดยอาศัยการออกแบบกราฟิกที่ตอบสนองต่อความต้องการของโลกปัจจุบัน นักศึกษาฝึกงานออกแบบกราฟิกจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานออกแบบ และจะมีประสบการณ์ในสถานการณ์การติดต่อสื่อสารโดยตรง ระหว่างนักออกแบบกับลูกค้า ที่สำคัญนักศึกษาฝึกงานกราฟิกจะได้เรียนรู้เคล็ดลับที่สำคัญในการออกแบบให้ประสบความสำเร็จในชีวิตจริง

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ในการฝึกงานกราฟิก

 • ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบในเชิงลึก
 • Layout
 • Visual Communication ในเชิงลึก
 • เทคนิคการพัฒนาการออกแบบที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัว
 • ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเป็นสาขาหลักในมหาวิทยาลัย
 • ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบ
 • มีทักษะที่ดีในการออกแบบงานกราฟิก

นักศึกษาฝึกงานกราฟิก สาขาการออกแบบเว็บไซต์

นักศึกษาฝึกงานกราฟิกจะได้มีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาและออกแบบเว็บ บนแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์จริง ซึ่งจะได้รับการเรียนรู้ในเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์พื้นฐาน และการทำงานร่วมกันกับนักพัฒนาเว็บไซต์ในโปรเจคของคุณ คุณจะได้เรียนรู้กระบวนการทำเว็บไซต์ในมุมมองของนักพัฒนาในฐานะของนักออกแบบเว็บไซต์มืออาชีพ

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ในการออกแบบเว็บไซต์

 • ทฤษฎีการออกแบบ User interface
 • ความรู้พื้นฐานในการผลิตเว็บไซต์
 • กราฟิกดีไซน์สำหรับเว็บไซต์
 • การทำงานร่วมกันกับ Developer

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัว
 • ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเป็นสาขาหลักในมหาวิทยาลัย
 • ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบ
 • มีทักษะที่ดีในการออกแบบงานกราฟิก และสนใจในการออกแบบเว็บไซต์

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารและรายละเอียดดังต่อไปนี้
·  ประวัติส่วนตัว พร้อมสาขาที่สนใจ
·  Portfolio
·  ระยะเวลาในการฝึกงาน

ส่งอีเมล์เข้ามาได้ที่ :  internships@toneyes.com

© Copyright Toneyes Co.Ltd.

2021

| Sitemap | Links

 
Instagram