โทนอายส์ คือ บริษัทรับออกแบบเว็บไซ์ขนาดเล็กรายใหม่ ทำไมคุณควรเลือกทำงานร่วมกับเรา เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีทำงานในบริษัทออกแบบเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จ คุณจะเรียนรู้วิธีทำงาน หายใจและแสดงออกเหมือนโทนอายส์ งานออกแบบกราฟฟิคในกรุงเทพ กับสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ สร้างสรรค์ พร้อมกับโอกาสที่ดีในการทำงานในที่ที่คุณสามารถพัฒนาศักยภาพการออกแบบของตัวคุณเอง และกลายเป็นนักออกแบบที่มีคุณภาพ

งานออกแบบกราฟฟิคในกรุงเทพ รับมุมมองในการทำงานร่วมกับลูกค้าต่างชาติ และการทำงานกับนักพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ออกแบบเว็บไซต์และเว็บแอพลิเคชั่น งานออกแบบกราฟฟิคนี้ในกรุงเทพ จะทดสอบความสามารถและตัวคุณเองในฐานะนักออกแบบ คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจคที่จะทำให้คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ เพื่อเข้าใจโปรเจคออกแบบนั้น

งานออกแบบกราฟฟิคของเราในกรุงเทพนี้ เราต้องการคนไทยที่เก่ง คล่องแคล่ว ที่พร้อมจะสร้างอนาคตในฐานะนักออกแบบ

ความสามารถที่จำเป็น

 • เข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • เข้าใจอีเมล์ภาษาอังกฤษและปฏิบัติงานตามอีเมล์ได้ดี
 • มีสัญชาตืไทย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีประกาศนียบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ After Effects ได้
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง
 • ยอมรับคำวิจารณ์และเรียนรู้จากความผิดพลาดได้
 • สามารถสร้างสรรค์ออกแบบ Artwork ที่มีคุณภาพดีได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เร็วและเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ได้
 • คุณจำเป็นต้องมีคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
 • รู้และเข้าใจกฏการออกแบบ
 • คิดนอกกรอบ
 • มีความรับผิดชอบสูงและคิดนำหน้าคนอื่นตลอดเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลและรับผิดชอบงานด้านโมชั่น กราฟฟิคทั้งหมด
 • รับผิดชอบและมีความสามารถสร้าง Design Concept ให้กับงานเว็บไซต์,กราฟฟิคดีไซน์และโมชั่นกราฟฟิค
 • มีส่วนร่วมในทีมในการนำเสนอความคิด(brainstorm)

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 • ฝึกการสร้างสื่อใหม่ๆ เช่น motion graphics และ animation
 • ฝึก Advanced Visual Communication
 • สถานที่ทำงานใกล้สถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรี / สถานีรถไฟฟ้าอโศก

สมัครงานออกแบบกราฟฟิคในกรุงเทพได้อย่างไร

 • แนบ CV ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
 • หนังสือรับรองการศึกษา และบุคคลอ้างอิง (ถ้ามี)
 • แฟ้มสะสมผลงานออกแบบ
 • ค่าตอบแทนที่คาดหวัง (เงินเดือน)
 • ส่งอีเมล์มาที่ jobs@toneyes.com

© Copyright Toneyes Co.Ltd.

2021

| Sitemap | Links

 
Instagram