เกี่ยวกับโปรเจคท์ CCPR

ต้นอายส์นั้นได้ออกแบบอัตลักษณ์องค์กรให้กับ CCPR หรือ Coordinating Center for Policy Research เพื่อเว็บไซต์ของพวกเขา องค์กรนี้เป็นองค์กรทางการเมืองที่เป็นกลาง ซึ่งเน้นไปทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างประเทศไทยและนานาชาติ

อัตลักษณ์องค์กร

ในฐานะที่เราเป็นเอเจนซี่มืออาชีพที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ เราจึงสร้างอัตลักษณ์องค์กรที่ไม่ซ้ำใครสำหรับองค์กรทางการเมืองที่เป็นกลางในประเทศไทย เกณฑ์ที่สำคัญคือการแสดงถึงความเป็นกลางขององค์กรในประเทศไทย เราจึงใช้สีเอิร์ธโทนกับองค์กร CCPR เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนทางการเมืองใดๆ ตั้งแต่สีเหลืองและสีแดงนั้นได้เป็นบางส่วนของความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย

ลูกค้าพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับโปรเจคท์นี้

นี่เป็นครั้งที่สามแล้ว สำหรับโปรเจคท์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรกับต้นอายส์ พวกเขามีความสร้างสรรค์ และทำการค้นคว้าอย่างจริงจังเสมอ นั่นจึงทำให้เรานั้นแก้ปัญหาได้ตรงจุดและเหมาะสมสำหรับการออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรของเรา

© Copyright Toneyes Co.Ltd.

2021

| Sitemap | Links

 
Instagram