The 9th Studio graphic design portfolio

9th studio เป็นบริษัทถ่ายภาพและตกแต่งภาพบริหารโดยชาวเยอรมันซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย 
เพื่อความโดดเด่นจากบริษัทอื่นๆ 9th studio ได้ตัดสินใจให้ต้นอายส์ช่วยสร้างแบรนด์สินค้าที่แข็งแกร่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ทีมงานของเราได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เว็บไซต์ ใบปลิว แบนเนอร์และนามบัตร

 

 

แนวคิดของโครงการ

จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างแบรนด์สินค้ากับ 9th studio และการระดมความคิดสร้างสรรค์กับทีมงานของเรา ทีมงานของเราก็ได้คำสำคัญ 4 คำที่สรุปความเชื่อหลักของบริษัทได้แก่ แม่นยำ ยืดหยุ่น เป็นระบบ และเชื่อถือได้ เรายังได้ข้อความเพื่อใช้สื่อถึงแบรนด์คือ "ที่ๆรูปภาพได้ถูกสร้างขึ้น" ซึ่งต่อมาข้อความนี้ก็ได้ปรากฏโดดเด่นในเอกสารส่งเสริมการขายของบริษัท (เว็บไซต์ ใบปลิว แบนเนอร์และนามบัตร)

การดำเนินการของเรา

จากคำสำคัญ 4 คำข้างต้น ทีมงานของเราได้สร้าง moodboard ที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์ของบริษัท เราตัดสินใจเลือกใช้การผสมผสานระหว่างสีแดงและสีขาวในเอกสารส่งเสริมการขายของ 9th studio

ทีมงานของเรายังมีส่วนร่วมในการสร้างวิดีโอภาพเคลื่อนไหวซึ่งใช้บนเว็บไซต์ 9th studio และผลจากความพยายามในการสร้างแบรนด์ให้เข้าถึงง่าย เราสามารถทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นที่จดจำได้

ความท้าทายระหว่างดำเนินโครงการ

ความท้าทายหนึ่งที่ทีมงานของเราเผชิญคือการสร้างแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง มีความสร้างสรรค์และแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น เราใช้เวลาทำวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับ 9th studio และคู่แข่งในตลาดของไทย เพื่อเน้นเอกลักษณ์ของบริษัทและข้อความหลักที่ต้องการสื่อ ทีมงานของเราได้เลือกใช้รูปภาพจากแฟ้มผลงานของบริษัท ซึ่งต่อมาภาพเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในเอกสารส่งเสริมการขายเพื่อย้ำถึงความเป็นมืออาชีพของบริษัท ในการถ่ายภาพ ความสามารถในการตกแต่งภาพ และแบรนด์

จากโครงการนี้เราสามารถพัฒนาทักษะในการท้าทายตัวเองและการคิดนอกกรอบ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ : the9thstudio.com

9th namecard@2x

9th mockup flyer1

9th mockup flyer2 2

9th mockup flyer3

9th mockup flyer4

9th banner

9th website inside

 

 

© Copyright Toneyes Co.Ltd.

2021

| Sitemap | Links

 
Instagram