ออกแบบแบรนด์ Carewell

Carewell Service - ออกแบบแบรนด์

ในการสร้างแบรนด์นั้น มีขั้นตอนมากมายที่ต้องทำ เรามองเห็นคุณค่าของแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพและวิธีการนำเสนอภาพลักษณ์ของลูกค้าของเราให้กับลูกค้าของพวกเขา ตั้งแต่คำอธิบายตัวแบรนด์ที่ชัดเจนไปจนถึงภาพที่สะดุดตา และนี่คือรายละเอียดของขั้นตอนการสร้างแบรนด์ที่ Toneyes ทำให้แก่แบรนด์ Carewell Service

การสร้างแบรนด์

การสร้างแบรนด์

1. ให้คำจำกัดความวิสัยทัศน์และสิ่งที่แบรนด์ต้องการจะสื่อ

"Family, Care, Experience & Life"

ครอบครัว ความห่วงใย ประสบการณ์ และชีวิต

ข้อความนี้ถูกคิดขึ้นมาเพื่อเป็นข้อความที่จะสื่อถึงการออกแบบแบรนด์ Carewell ครอบครัว ความห่วงใย และประสบการณ์ทำให้เกิดสิ่งที่ให้ความสุขมากที่สุดในชีวิต เนื่องจากการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั้นคือยาที่ดีที่สุดสำหรับการเจ็บป่วยทุกชนิด และ Carewell ให้ความสำคัญกับประสบการณ์และช่วงเวลาต่างๆ สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้คุณค่าของสิ่งที่สำคัญในชีวิต และการที่ความทรงจำต่างๆ ประกอบกันเป็นชีวิตของเรา.

หัวใจสำคัญของข้อความนี้คือการรำลึกถึงความทรงจำที่ดีในชีวิต และการรวมเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ากับการนำเสนอแบรนด์ เมื่อเราเข้าใจแบรนด์ Carewell แล้ว เราก็เริ่มศึกษาตัวแบรนด์และวิสัยทัศน์ที่เราสร้างขึ้นมา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้:

 • ให้คำจำกัดความคุณค่าของลูกค้า
 • มองหาและทำความเข้าใจเป้าหมายของลูกค้า
 • ระดมความคิดและร่างคุณสมบัติหลักๆ ของแบรนด์
 • กำหนดคีย์เวิร์ดที่แสดงถึงคุณสมบัติที่ลูกค้าให้คุณค่า
 • กำหนดข้อความแสดงวิสัยทัศน์และข้อความที่แบรนด์ต้องการสื่อ

2. อัตลักษณ์ทางภาพและแนวทางแก้ปัญหา

อัตลักษณ์ทางภาพของแบรนด์นี้คือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ เราใช้การกำจัดด้านลบเพื่อเน้นมองด้านบวก และเรายังหลีกเลี่ยงการใช้ภาพที่อาจทำให้เข้าใจผิด เรากำหนดชุดกราฟิกและภาพที่จะสร้างมุมมองใหม่ต่อ Carewell โดยใช้ภาพที่แสดงถึงชีวิต ความทรงจำ และบุคลิกภาพ

ที่สำคัญ เราผนวกเอาข้อความที่แบรนด์ต้องการสื่อเข้าไปในทุกการออกแบบ และจากข้อความดังกล่าว เราออกแบบสิ่งต่างๆ ที่จะแสดงตัวตนของแบรนด์ใหม่ได้ดีที่สุด:

 • หน้าเว็บไซต์แบบใหม่
 • โลโก้ที่ดูดีขึ้น
 • วีดิโอที่แสดงถึงแบรนด์
สเกตช์โลโก้

3. การสร้างโลโก้

เราใช้โลโก้เดิมมาออกแบบโลโก้ใหม่ แต่ทำให้ดูดีขึ้น เราสร้างโลโก้ด้วยรูปร่างต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นรูปดอกบัว โลโก้แสดงถึงอารมณ์ที่มั่นคงและมีความห่วงใย กลีบดอกแสดงถึงคำแรกๆ ในข้อความที่สื่อถึงแบรนด์ คือครอบครัว ชีวิต และประสบการณ์ และจุดแสดงถึงชีวิต ช่วงเวลา และปัจจุบัน

ขั้นตอนการสร้างโลโก้มีดังนี้ : 

 • การสเกตช์ภาพ
 • การพัฒนา
 • การนำมาทำให้เป็นดิจิทัล
 • การลงสี
 • การทำ mock-up
ภาพสเกตช์โลโก้
ขั้นตอนการสร้างโลโก้
นามบัตร Carewell
การออกแบบเว็บไซต์ Carewell

4. การออกแบบเว็บไซต์

สำหรับเว็บไซต์ เรานำเสนอและวางโครงสร้างในแบบที่สื่อถึงบ้านของครอบครัว เราออกแบบให้มีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน เราใช้รูปทรง สี และภาพที่แสดงถึงอารมณ์ด้านบวกและความเป็นมืออาชีพ เราออกแบบเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้มันเล่าเรื่องราวและความทรงจำของผู้คนที่ Carewell

เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสำหรับการนำเสนอบริการและอัตลักษณ์ของ Carewell นั้น เราผ่านกระบวนการที่ปราณีตต่างๆ จนออกมาเป็นเว็บไซต์ปัจจุบันของ Carewell เราอิงจากข้อความที่สื่อถึงแบรนด์และต่อด้วยขั้นตอนเหล่านี้ :

 • การออกแบบโครงร่างและกลยุทธ์สำหรับเนื้อหา
 • การสร้าง moodboard เพื่อเก็บแรงบันดาลใจและการวิเคราะห์คู่แข่ง
 • การเสนอแบบการพัฒนาแบบเว็บไซต์
 • การตรวจสอบสไตล์และประมวลผลกราฟิก
 • การเขียนคอนเทนต์

5. การสร้างวีดิโอ

การทำวีดิโอคือสิ่งที่ทำให้แบรนด์ใหม่ของ Carewell มีความพิเศษ ทีมงานของเราเลือกใช้ฟุตเทจจากเว็บไซต์ของ Carewell ที่สื่อถึงข้อความของแบรนด์ได้ดีที่สุด เราถ่ายวีดิโอและภาพมุมบนด้วยโดรน คลิปต่างๆ ที่ใช้ ล้วนสื่อถึงชีวิต ช่วงเวลา และความคิดเชิงบวก แนวคิดคือการแสดงหัวใจสำคัญเบื้องหลังความเป็น Carewell ออกมา โดยแสดงบริการต่างๆ ที่พวกเขามีใช้ในเคสต่างๆ และยังแสดงความภาคภูมิใจในสิ่งอำนวยความสะดวกและบรรยากาศบ้านที่ภูเก็ตของพวกเขา ซึ่งเน้นตัวตนของทั้งทีมงานและแขกให้ชัดเจนขึ้น

การทำวีดิโอที่สื่อถึงแบรนด์ได้ดีที่สุดนั้นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และเวลามากมายเพื่อวางแผนและลงมือทำ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสื่อถึงแบรนด์ได้อย่างเหมาะสม Toneyes จึงใช้เวลาในการเรียบเรียงสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้สำหรับสร้างวีดิโอที่ดูดี และนี่คือขั้นตอนของเรา :

 • การสร้าง moodboard พร้อมแรงบันดาลใจ
 • การสร้างและสเกตช์ storyboard
 • การนำเสนอ storyboard
 • การผลิต ได้แก่ การถ่ายทำและการสร้างแอนิเมชัน
 • ขั้นตอนหลังการผลิตงาน ได้แก่ การตัดต่อ และการ render

© Copyright Toneyes Co.Ltd.

2021

| Sitemap | Links

 
Instagram