ออกแบบแบรนด์

Titan Credit London - งานออกแบบภาพลักษณ์แบรนด์ให้แก่บริษัทในลอนดอน

Titan Credit London มอบหมายให้ Toneyes เอเจนซ่ีด้านการสร้างแบรนด์จากกรุงเทพฯ ออกแบบภาพลักษณ์ แบรนด์ให้แก่บริษัทให้พวกเขาแตกต่างจากบริษัทด้านการเงินอื่นๆ ในอังกฤษ สำหรับ Toneyes สิ่งสำคัญคือการสร้างแบรนด์ที่สื่อถึงความเชื่อของบริษัท ดังนั้น ในฐานะเอเจนซี่ด้านการสร้างแบรนด์ Toneyes จึงออกแบบองค์ประกอบทั้งหมดของแบรนด์ที่บริษัทจะใช้  ได้แก่ โลโก้บริษัท เอกสารทางการเงิน นามบัตร และใบปลิว และสร้างเป็นแคมเปญ สำหรับภาพลักษณ์แบรนด์

เกี่ยวกับ Titan Credit London

Titan Credit London คือบริษัทด้านการเงินในลอนดอนท่ีให้บริการโซลูชันด้านการลงทุนท่ีสร้างกำไรมากมาย ให้ผู้คนสร้างกำไรจากเงินเก็บ และพอร์ตโฟลิโอด้านการเงิน

โครงการออกแบบภาพลักษณ์แบรนด์

ข้อแรก ทีมออกแบบแบรนด์ของเราออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ท่ีนําเอาค่านิยมของบริษัทเข้ามาประกอบ เช่น ในการทำโลโก้ของ Titan Credit London เราสร้างฟอนต์ขึ้นมาใหม่เพื่อเน้น "จุดแข็ง" และ "ความสง่างาม" ทีมงานของเรายังใช้สีขาวและน้ำเงิน เพื่อสะท้อนถึงแนวคดิ อนุรักษ์นิยมของบริษัท และใช้สีเขียวเพื่อสื่อถึงนวัตกรรม

หลังจากเลือกสีหลักของบริษัท (สีน้ำเงินเฉดต่างๆ) และออกแบบโลโก้แล้ว ทีมงานของเราออกแบบเอกสารทางการเงิน นามบัตร และใบปลิวโดยใช้ธีมเดียวกับโลโก้

และในงานออกแบบภาพลักษณ์แบรนด์นี้ เรายังช่วย Titan Credit London ในการจัดแคมเปญเพื่อดึงดูดลูกค้าและจูงใจ ให้พวกเขาลงทุน โดยแคมเปญนี้จะมอบข้อเสนอให้ลูกค้าเป็นธนาคารให้กับตัวเอง และลงทุนอย่างชาญฉลาด ซึ่งนําเสนอผ่านภาพกระปุกออมสิน

ออกแบบใบปลิว
titan credit london ออกแบบแบรนด์
ออกแบบ เอกสารทางการเงิน

© Copyright Toneyes Co.Ltd.

2021

| Sitemap | Links

 
Instagram