ฝึกงานกับต้นอายส์

  เรื่องราวของนักศึกษาฝึกงาน

  รับสมัครนักศึกษาฝึกงานกราฟิก และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  บริษัทต้นอายส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทั้งไทยและต่างชาติ ในแผนกออกแบบกราฟิก เว็บไซต์ และสื่อมัลติมีเดีย

  สาขาที่เปิดรับเข้าฝึกงานมีดังนี้

  • ออกแบบเว็บไซต์
  • ออกแบบกราฟิก
  • ออกแบบสื่อวิดีโอและโมชั่นกราฟิก

  ส่งใบสมัครพร้อมกับอัพโหลด CV และแฟ้มสะสมผลงานของคุณ รวมถึงระยะเวลาที่คุณต้องการฝึกงานกับเรา

  นักศึกษาฝึกงานกราฟิก
  สาขาการออกแบบสื่อวิดีโอและโมชั่นกราฟิก

  การออกแบบสื่อเคลื่อนไหวหรือโมชั่นกราฟิก เป็นสาขาที่แยกตัวออกมาจากการออกแบบกราฟิก ในโปรแกรมฝึกสอนของเรา นักศึกษาฝึกงานกราฟิกจะได้เรียนรู้ถึงทุกกระบวนการในการผลิตสื่อวิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว และสามารถสร้างชิ้นงานได้ด้วยตัวเองอย่างมืออาชีพ นักออกแบบกราฟิกส่วนใหญ่สามารถเป็นนักออกแบบโมชั่นกราฟิกมืออาชีพได้ เพียงต้องอาศัยความเข้าใจในกระบวนการ การใช้เครื่องมือ และความคิดสร้างสรรค์ ในหลักสูตรของเรานักศึกษาฝึกงานกราฟิก จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ทักษะที่ดีในด้านการออกแบบ และจำเป็นต้องเรียนรู้เร็ว

  เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ในการฝึกงานกราฟิก ออกแบบสื่อวิดิโอ และโมชั่นกราฟิก:

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตร์
  • 2D Animation ในโปรแกรม Affer Effects
  • ทฤษฏีการออกแบบโมชั่นกราฟิก
  • การเขียนสคริป และการทำ Storyboard

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัว
  • ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเป็นสาขาหลักในมหาวิทยาลัย
  • ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบ
  • มีทักษะที่ดีในการออกแบบงานกราฟิก

  นักศึกษาฝึกงานสาขาการออกแบบกราฟิก

  ในฐานะนักศึกษาฝึกงานกราฟิก คุณจะได้รับผิดชอบการพัฒนาแคมเปญการตลาด โดยอาศัยการออกแบบกราฟิกที่ตอบสนองต่อความต้องการของโลกปัจจุบัน นักศึกษาฝึกงานออกแบบกราฟิกจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานออกแบบ และจะมีประสบการณ์ในสถานการณ์การติดต่อสื่อสารโดยตรง ระหว่างนักออกแบบกับลูกค้า ที่สำคัญนักศึกษาฝึกงานกราฟิกจะได้เรียนรู้เคล็ดลับที่สำคัญในการออกแบบให้ประสบความสำเร็จในชีวิตจริง

  เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ในการฝึกงานกราฟิก

  • ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบในเชิงลึก

  • Layout
  • Visual Communication ในเชิงลึก
  • เทคนิคการพัฒนาการออกแบบที่แตกต่างกัน

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัว
  • ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเป็นสาขาหลักในมหาวิทยาลัย
  • ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบ
  • มีทักษะที่ดีในการออกแบบงานกราฟิก

  นักศึกษาฝึกงานกราฟิก สาขาการออกแบบเว็บไซต์

  นักศึกษาฝึกงานกราฟิกจะได้มีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาและออกแบบเว็บ บนแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์จริง ซึ่งจะได้รับการเรียนรู้ในเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์พื้นฐาน และการทำงานร่วมกันกับนักพัฒนาเว็บไซต์ในโปรเจคของคุณ คุณจะได้เรียนรู้กระบวนการทำเว็บไซต์ในมุมมองของนักพัฒนาในฐานะของนักออกแบบเว็บไซต์มืออาชีพ

  เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ในการออกแบบเว็บไซต์

  • ทฤษฎีการออกแบบ User interface
  • ความรู้พื้นฐานในการผลิตเว็บไซต์
  • กราฟิกดีไซน์สำหรับเว็บไซต์
  • การทำงานร่วมกันกับ Developer

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัว
  • ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเป็นสาขาหลักในมหาวิทยาลัย
  • ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบ
  • มีทักษะที่ดีในการออกแบบงานกราฟิก และสนใจในการออกแบบเว็บไซต์

  วิธีการสมัคร

  ส่งเอกสารและรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ประวัติส่วนตัว พร้อมสาขาที่สนใจ

  • Portfolio
  • ระยะเวลาในการฝึกงาน

  ส่งอีเมล์เข้ามาได้ที่: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © Copyright Toneyes Co.Ltd. 2022