ทีมงานของเรา

ทีมของเราก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกันของผู้ที่ มีความโดดเด่นและจุดแข็งเฉพาะตัว ซึ่งทำให้ทีมของเรานั้น มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่นและมีไฟในการทำงาน โดยการตัดสินใจต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท เกิดจากการตัดสินใจร่วมกันของบอร์ดภายในทีมเรียกว่า ต้นอายส์ยูเนี่ยน ซึ่งก่อให้เกิดเป็นความเท่าเทียมที่มาจากความคิดของทุกคนและ มีผลทำให้การทำงานของพนักงานและลูกค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR

แดเนียล

คุณแดเนียล เป็นผู้ดูแลและจัดการของทีม ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี ในงานด้านการตลาดและการออกแบบ โดยคุณแดเนียลจบการศึกษาด้านการตลาดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังมีปริญญาด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาการออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ คุณแดเนียลเป็นผู้ที่จัดการด้านการตลาด ทิศทางของงานออกแบบ และการสื่อสาร ติดต่อ ทำความเข้าใจแบรนด์ของลูกค้า
Senior Creative Designer

เอื้อมพร (เจน)

คุณเจน เป็นคริเอทีฟดีไซเนอร์ของทางบริษัทและยังมีหน้าที่คอยดูแลกระบวนการผลิตสื่อดิจิทัลดีไซน์ คุณเจน จบการศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคุณเจนพัฒนาทักษะและฝีมือร่วมกับทีมของเรา ซึ่งมีส่วนช่วยในการยกระดับกระบวนการผลิตงานดีไซน์ และด้วยความคริเอทีฟของคุณเจน คุณเจนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนางานดีไซน์คอนเซ็ปของทางบริษัท
Project Manager

อรัญญา

อรัญญา จบมาจากวิทยาลัยนานาชาติมหิดล สาขานิเทศศิลป์ ปัจจุบันอรัญญากำลังฝึกงานกับเราในฝ่ายของคอนเซปดีไซน์ ภายใต้การดูแลของ Executive Creative Director ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลอย่างเป็นระบบ และความมุ่งมั่นในการออกแบบเธอจึงเชื่อมโยงแนวคิดและทำงานกับทีมผลิต
Tech Lead

เรโต้

คุณเรโต้ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีและเทคโนโลยี ของบริษัทต้นอายส์ คุณเรโต้ จบการศึกษาด้านพัฒนาและออกแบบเว็บ และ เว็บมาสเตอร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศสวิสเซอแลนด์ ในการทำงานร่วมกับบริษัทต้นอายส์ คุณเรโต้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบทั้งหมดในด้านของ การตลาดในทางเทคนิค เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเข้าถึงและเข้าใจถึงแบรนด์ของบริษัทต้นอายส์ ด้วยวิสัยทัศน์ และความเป็นผู้นำทางธุรกิจของคุณเรโต้ จึงทำให้คู่ควรแก่การจัดการภายในทีมของเรา
ADMIN & ACCOUNTING

สุรีย์พร (อ้อ)

คุณอ้อ เป็นผู้ดูแลด้านบัญชี และทำหน้าที่เป็นฝ่ายประสานงาน คุณอ้อ จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยทักษะและความสามารถในการติดต่อ สื่อสาร และเจรจาทำให้คุณอ้อเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อทีมและสมาชิกภายในทีมของเรา ซึ่งในส่วนหน้าที่ของคุณอ้อนั้น เป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในฝ่ายบริหารและบัญชี
Video & Motion Designer

อาทิมา (นุ้ย)

คุณนุ้ยโมชั่นดีไซน์ นักศึกษาจบใหม่จากเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยสกิลที่โดดเด่นในด้านแอนิเมชั่นและการถ่ายวิดีโอ ทำให้นุ้ยได้รับหน้าที่สำคัญในการวางคอนเซปรวมถึงประสานงานต่างๆในฝ่ายของวิดีโอ และยังเป็นหน่วยซับพอร์ตในด้านการทำแอนิเมชั่นอีกด้วย
GRAPHIC DESIGN INTERN

มีน

มีน เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน หลักสูตรนิเทศศิลป์ เข้าร่วมการฝึกงานกับเรา มีหน้าที่รับผิดชอบการออกแบบกราฟิกและทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับทีมคอนเซ็ปต์ของ Toneyes Agency ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคของเธอ ทำให้เธอเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนทีมผู้ผลิตของเรา ในด้านการเร่งการผลิตการออกแบบกราฟิกของเราให้มีประสิทธิภาพ

Videographer

อชิริญา (คริส)

เธอเพิ่งจบมัธยมปลายมาจากสวิตเซอร์แลนด์ คริสเป็นเด็กฝึกงานที่อายุน้อยที่สุดที่เคยมีมาของต้นอายส์ เธอเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และตั้งใจที่จะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดก่อนจะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมด้านการออกแบบ เรารับคริสเข้ามาฝึกงานเพื่อดึงศักยภาพด้านความสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

Marketing & Project Coordinator (Trainee)

แอนโทนี

แอนโทนี ผู้ช่วยประสานงานด้านการตลาดและโปรเจคของเรา เขามีประสบการณ์การทำงานแบบลงมือทำจริง มีความสามารถพิเศษในการเสริมสร้างการสื่อสาร เต็มไปด้วยประสบการณ์ จากโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เขามีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่สิ้นสุด เขาเป็นเหมือนแหล่งความคิดริเริ่มของคนรุ่นใหม่ ช่วยเพิ่มผลผลิตทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ของทีมออกแบบของเรา ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโครงการ หรือ การสร้างความคิดร่วมกัน แอนโทนีมีบทบาทสำคัญในการทำให้ล้อเครื่องจักร ในกิจกรรมการตลาดของเรา หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ADMIN (TRAINEE)

คาริน

คารินเป็นผู้ช่วยด้านการบริหารของเรา ที่คอยให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น ไร้ที่ติ เธอจบปริญญาโท สาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยบูรพา นำความเชี่ยวชาญมาสู่ทีม คารินดูแลการสนับสนุนลูกค้าบนเว็บไซต์ หรือโปรเจคของเรา รวมถึงงานด้านการบริหารภายในองค์กร

© Copyright Toneyes Co.Ltd. 2022