การออกแบบโปสเตอร์ UNFPA

This content has been Google translated and will be written in correct language soon

สำหรับ UNFPA, Toneyes สร้างชุดของงานศิลปะการออกแบบโปสเตอร์ที่ได้ถูกนำมาใช้สำหรับการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน การออกแบบหนึ่งได้ถูกนำมาใช้สำหรับการประชุมผลการเชื่อมต่อและอื่น ๆ หนึ่งได้ถูกนำมาใช้สำหรับการประชุมของ "งานบริการทางเพศ, ความรุนแรงและเอชไอวีใน Asia"

แนวคิดการออกแบบโปสเตอร์

การออกแบบนี้ถูกดัดแปลงมาจากเว็บไซต์จริง "www.connect-effect.com" แบรนด์ที่ถูก adpated อย่างชัดเจนและงานศิลปะเป็นแบรนด์ที่สำคัญของเสียงของเรา การทำงานที่มีการใช้มายืนประชุมที่ถูกออกแบบมาเพื่อแจ้งให้ผู้คนเกี่ยวกับโครงการและยังบ่งบอกถึงการใช้งานของเว็บไซต์ โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเว็บออกแบบและพัฒนาโดยหน่วยงานของเราที่นี่

การออกแบบโปสเตอร์แนวคิดสำหรับความรุนแรงทางเพศ

แนวคิดและการออกแบบสำหรับรายงานและงานวิจัยที่เกิดขึ้นจริงของกระดาษ: "งานบริการทางเพศ, ความรุนแรงและเอชไอวีในเอเชีย - จากหลักฐานเพื่อความปลอดภัย" เว็บไซต์นี้เป็นโปสเตอร์ที่ได้รับการดัดแปลงมาจากการออกแบบงานวิจัยที่มีอยู่

สิ่งที่ลูกค้าของเรากล่าวว่าเกี่ยวกับโครงการ

Toneyes เป็นหน่วยงานที่เราทำงานในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของผลกระทบเชื่อมต่อตัวเอง เราชอบวิธีการที่ Toneyes ก็สามารถที่จะดำเนินการเนื้อหาและข้อมูลและประมวลผลข้อมูลที่จะใส่กัน 2 โปสเตอร์ที่ดี

unfpa poster design connect effect

unfpa poster design sex work violence from evidence to safety

© Copyright Toneyes Co.Ltd. 2020 | Sitemap | Links
 
Instagram