House of Time - งานออกแบบแผ่นพับ

House of time Brochure design

House of Time ร่วมงานกับ Toneyes เอเจนซีออกแบบแผ่นพับในกรุงเทพฯ ในการปรับภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งรวมถึง การออกแบบแผ่นพับโรงแรมสำหรับ House of Time ท่ีพักแบบบูทีคระดับหรูในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดย แผ่นพับนี้ จะใช้ในการตลาด เพื่อนําเสนอที่พักตามงานจัดแสดงพิเศษต่างๆ และเปนไกด์บุกสำหรับลูกค้าที่เข้าพัก ซึ่งจะมีไว้ในทุกๆ ห้อง

ในการทำงานชิ้นนี้ ทีมออกแบบกราฟิกของเราต้องทำความเข้าใจที่พัก เช่น สิ่งที่นําเสนอ ภาพลักษณ์ และสิ่งที่แบรนด์สื่อ รวมทั้งข้อกำหนดของตัวแผ่นพับ

เก่ียวกับ House of Time โรงแรมหรูในกรุงเวียนนา

House of Time คือท่ีพักระดับหรูในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยมีห้องในธีมต่างๆ ให้บริการห้าแบบ คือ Playground, Garden of Eden, Caesar’s Paradise, Home of Music และ Love Boat in Saigon และยังมีบาร์สไตล์ปารีเซียงท่ีช่ือว่า Club 39 รวมทั้งบริการอื่นๆ เช่น ห้องครัวท่ีมีอุปกรณ์ครบครัน อาหารเช้าชั้นดีท่ีให้บริการ ตลอดวัน และ Karmel Meditation Room

แนวคิดการออกแบบแผ่นพับของเอเจนซี

ในฐานะเอเจนซีออกแบบแผ่นพับท่ีมีประสบการณ์สูง เราจึงเข้าใจความสำคัญของการดูแลให้ตัวแผ่นพับสะท้อนถึงตัวตนของบริษัท หรือในกรณีนี้คือแบรนด์ สำหรับ House of Time แผ่นพับจะต้องสื่อ "ความไม่ธรรมดา" และ "ความเป็นโรงแรมหรูในกรุงเวียนนา" และยังต้องทำให้แผ่นพับดูน่าดึงดูดและมีระดับด้วย

ทีมออกแบบกราฟิกของเราใช้พื้นผิวสีทองเป็นองค์ประกอบท่ีจะโดดเด่นออกมาในทุกส่วนของแผ่นพับ เพราะเรามองว่าสีทองสามารถสะท้อนความเป็นแบรนด์อันทรงเกียรติของ House of Time ได้ดีท่ีสุด

เรายังตัดสินใจใช้การคอลลาจเพื่อผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ และสร้างบริบทให้แต่ละหน้าของแผ่นพับ เช่น สำหรับห้อง Caesar’s Paradise เราทำคอลลาจภาพเสาโรมันเพื่อสะท้อนบริบทของสถาปัตยกรรมโรมันและธีมของห้อง

อย่างไรก็ตาม เรายังใช้คอลลาจเพื่อสะท้อนแนวคิดของโรงแรมในบางหน้า เช่น ในหน้าสุดท้าย เราออกแบบเป็นหน้าท่ี สะท้อนความเป็น House of Time ว่าเป็นสถานท่ีท่ีหยุดเวลาไว้อย่างแท้จริง

ความท้าทายในโครงการนี้

ความท้าทายข้อหนึ่งที่ทีมของเราเผชิญในการออกแบบแผ่นพับคือ ภาพต่างๆ ไม่เพียงแต่ต้องนําเสนอห้องพัก แต่ยังต้องดูสวยงามคู่ควรกับราคาคืนละ 1,000 ยูโรด้วย ทีมงานของเราจัดการกับเรื่องนี้โดยการใช้ทองคำจริงๆ ในการพิมพ์แผ่นพับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ภาพท่ีพิมพ์ออกมาจะสื่อความรู้สึกมีระดับและความหรูหราออกมา

House of time Brochure design
House of time Brochure design
House of time Brochure design
Brochure design
brochure design agency
brochure design agency

More about House of Time

© Copyright Toneyes Co.Ltd.