Metallic Steel Center งานออกแบบแคตตาล็อก

catalog design

เกี่ยวกับลูกค้า

Metallic Steel Center ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 1995 และเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ถึง 23 ปี เป็นที่รู้จักดีในเรื่องของผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และยังมีบริการแบบปรับตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายด้วย Metallic Steel Center เคยทำโครงการใหญ่ๆ มากมาย เช่น รถไฟฟ้า BTS Skytrain ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โครงการและแนวคิด

ลูกค้าติดต่อมาให้เราออกแบบแผ่นพับใหม่และออกแบบแคตตาล็อกเพื่อช่วยให้ลูกค้าของพวกเขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้บริษัท ในโครงการนี้ ทีมงาน Toneyes ตัดสินใจว่าจะเลือกใช้แนวคิดแบบมินิมอล เพื่อเน้นที่ข้อมูลและตัวเลข แคตตาล็อกออกแบบมาไม่ให้ดูเกะกะและสร้างแผ่นพับที่สามารถช่วยลูกค้าในการซื้อเหล็กจากทางบริษัทด้วย

แคตตาล็อกประกอบด้วยอินโฟกราฟิกและตัวเลขต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าในอนาคตเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นและการผลิตเหล็ก  แบบที่ดูมินิมอลนั้นถูกเลือกมาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่ Metallic Steel Center ขณะเดียวกันก็ยังรักษาค่านิยมการยอมรับในตัวแบรนด์อยู่

การทำงานร่วมกับลูกค้า

ทีมงาน Toneyes ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดเบื้องต้นและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กและกระบวนการผลิต และได้เยี่ยมชมโรงงานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตทั้งหมดเพื่อนำไปออกแบบแคตตาล็อกที่จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจอุตสาหกรรมเหล็กอย่างง่ายดายแต่มีประสิทธิภาพ

เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กเป็นเรื่องใหม่สำหรับทางทีม จึงมีการหารือรายละเอียดทั้งหมดกับลูกค้า เพื่อให้เข้าใจอุตสาหกรรมและการผลิตสินค้าแต่ละชิ้นอย่างชัดเจน จากการพูดคุยกับลูกค้า เราจึงสามารถสร้างอินโฟกราฟิกที่ถูกต้องและออกแบบแคตตาล็อกที่ดูน่าดึงดูดสำหรับตัวลูกค้าเอง และสำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าในอนาคตของพวกเขาด้วย

mcc thai Catalog
mcc thai Catalog
design catalog
Catalog Design
Metallic Steel Center
mcc thai Catalog

Metal Steel Center - Newsletter Advertising

catalog design
catalog design

© Copyright Toneyes Co.Ltd.