กลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กร MyMeeting

ออกแบบ rebranding sumernet design
MyMeeting และ Toneyes ซึ่งเป็นเอเจนซีที่ให้บริการออกแบบและสร้างแบรนด์ในกรุงเทพฯ ได้ร่วมงานกันเพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กรให้แก่แบรนด์ย่อยของลูกค้า เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบริการในสาขาอาชีพต่างๆ

เกี่ยวกับแบรนด์ของลูกค้า

MyMeeting คือผู้ให้บริการจัดประชุมด้วยมัลติมีเดียจากสวิตเซอร์แลนด์ ให้บริการด้านเสียงและภาพเคลื่อนไหวคุณภาพดี
และอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ลูกค้าได้ติดต่อ Toneyes ซึ่งเป็นเอเจนซีด้านการออกแบบในกรุงเทพฯ เกี่ยวกับกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรสำหรับแบรนด์หลักและแบรนด์ย่อย ได้แก่ MyMeeting, MyHealthcare, MyJustice และMyConference

ความคิดเรื่องกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับคำขอให้ออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสำหรับแบรนด์ย่อยทั้งสาม เพื่อให้ลูกค้าเดิมและลูกค้าในอนาคตทราบเกี่ยวกับแบรนด์และสิ่งที่เน้นให้บริการในอุตสาหกรรมต่างๆ

แบรนด์ MyHealthcare เน้นกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล MyJustice ให้บริการองค์กรรัฐบาลและสถาบันทางกฎหมาย และ MyConference มีกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจและมหาวิทยาลัยที่ต้องการบริการวีดิโอและสตรีมมิ่งระดับมืออาชีพ

โปรเจคและแนวคิด

จุดประสงค์ของการปรับภาพลักษณ์องค์กรคือการแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างวงการต่างๆ และบริการที่ MyMeeting มีให้แต่ละวงการ โดย MyMeeting มีลูกค้าจากทุกวงการในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่มหาวิทยาลัยไปจนถึงสถาบันด้านกฎหมาย ซึ่งต้องการบริการประชุมทางวีดิโอและสตรีมมิ่งที่เหมาะกับธุรกิจของพวกเขา

แนวคิดของโครงการปรับภาพลักษณ์องค์กรนี้คือการกำหนดสีและรูปทรงประจำตัวให้แก่แบรนด์ลูก เพื่อให้ลูกค้าเดิมและลูกค้าในอนาคตสามารถเลือกใช้บริการสำหรับธุรกิจที่พวกเขาต้องการได้ โดยส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรคือเราได้สร้างกรอบแนวคิดของสื่อการนำเสนอในรูปของสไลด์ Powerpoint และเอกสารแสดงข้อมูลแบบดิจิทัล

แนวคิดขั้นสุดท้ายเกิดขึ้นตอนที่เรากำลังหารือกันว่าจะทำให้ลูกค้าเชื่อมโยงสีเข้ากับแบรนด์ลูกได้อย่างไร เพื่อให้เราสามารถสร้างการจดจำแบรนด์ลูกแต่ละแบรนด์ได้

ผลลัพธ์ของกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรคือแนวทางฉบับใหม่ของแบรนด์ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารแสดงข้อมูลและสไลด์ Powerpoint หลายฉบับ

More about MyMeeting

MyMeeting - ออกแบบเว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

© Copyright Toneyes Co.Ltd. 2022