SEI - Servir Flyer Design

sumernet design

เกี่ยวกับลูกค้า

Servir-Mekong เป็นพันธมิตรร่วมกับ NASA, ADPC และ USAID โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาในการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทเน้นที่การช่วยจัดการความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการ และได้ติดต่อมายัง Toneyes ซึ่งเป็นเอเจนซีในกรุงเทพฯ ให้ออกแบบงานกราฟิกเพื่อให้ผู้คนเข้าใจเจตนาและเป้าหมายของโครงการล่าสุดของพวกเขา "Dancing Rivers" ได้ดีขึ้น

โครงการและแนวคิด

Toneyes ออกแบบกราฟิกเพื่อสื่อถึงโครงการ Dancing Rivers ซึ่งเป็นโครงการล่าสุดของ Servir-Mekong โดยอาศัยภาพ โครงการนี้เป็นระบบติดตามการไหลของแม่น้ำอิรวดี การตกตะกอน และการกัดเซาะผืนดินในระหว่างที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามฤดูกาล ทางบริษัทมองเห็นคุณค่าของการปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆ แม่น้ำแม่น้ำอิรวดี

จุดประสงค์ของโครงการนี้คือการสร้างเอกสารโดยใช้งานออกแบบกราฟิกที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำเอาหัวใจสำคัญเบื้องหลังโครงการ Dancing Rivers และการช่วยเหลือผู้คนในเมียนมาร์ โดยใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ และยังใช้เพื่อให้รัฐบาลและองค์กรในประเทศต่างๆ เช่น DWRI มีความเข้าใจมากขึ้นว่าจะติดตามการเปลี่ยนแปลงการไหลของแม่น้ำได้อย่างไร

แนวคิดของโครงการนี้คือต้องการมีเอกสารสำหรับแจกในงานสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ดูน่าอ่านและให้ข้อมูลได้ดี ทาง Toneyes จึงได้พัฒนาแนวคิดที่จะนำเอาคุณสมบัติต่างๆ ของดาวเทียมและสิ่งที่ระบบนี้ได้มอบให้แก่ชุมชนมาสร้างให้เห็นภาพในรูปของงานกราฟิกดีไซน์แผ่นพับ ใช้ภาพดิจิทัลที่สื่อถึงแม่น้ำ และใช้สีที่แสดงถึงสีของธรรมชาติ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาและบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ที่:

Sevir-Mekong: https://servir.adpc.net/ 
NASA: https://www.nasa.gov/ 
ADPC: http://www.adpc.net/igo/? 
SEI: https://www.sei.org/

servir flyer detail

More about SEI

© Copyright Toneyes Co.Ltd.