China Watch - งานออกแบบเว็บไซต์

japan watch website design

ChinaWatch คือโครงการของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เน้นการศึกษานโยบายเกี่ยวกับประเทศจีน ทางมหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าการทำความเข้าใจประเทศจีนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะเอาชนะความท้าทายและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมื่อประเทศจีนนั้นมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ในโครงการ ChinaWatch นี้ พวกเขาต้องการให้คำตอบแก่ผู้คนผ่านทางการศึกษานโยบาย จูงใจให้ผู้คนสนใจศึกษาเกี่ยวกับประเทศจีนมากขึ้น และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันที่มีแนวทางเดียวกันทั่วโลก เพื่อให้บรรลุผลนี้ พวกเขาว่าจ้างให้ Toneyes ออกแบบเว็บไซต์ให้ โดยเราได้ออกแบบโลโก้และพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชันของเว็บไซต์

การพัฒนาโครงการ

ก่อนที่เราจะเริ่มงาน ทางทีมงานได้จัดประชุมขึ้นหลายครั้งเพื่อทำความเข้าใจองค์กรและจุดประสงค์ของพวกเขา และหารือเกี่ยวกับความคิดต่างๆ หลังจากการระดมความคิดเป็นเวลายาวนาน เราตัดสินใจใช้สัญลักษณ์มงคลของจีนเป็นโลโก้ของ ChinaWatch และใช้สีแดงในโลโก้  สีแดงและขาวในเว็บไซต์ เนื่องจากชาวจีนเชื่อว่าสีแดงหมายถึงโชคดี และเรายังใช้ภาพสถานที่ต่างๆ ในประเทศจีนเพื่อเน้นความเป็น “จีน” อีกด้วย

หลังจากออกแบบโลโก้และสีเรียบร้อยแล้ว เราลงมือทำเว็บไซต์และออกแบบโปรแกรมในขั้นตอนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ใช้งานได้ดี นักออกแบบและนักพัฒนาของเราจึงเพิ่มเนื้อหาที่ตีพิมพ์ รายชื่อโครงการ และการประสานวีดิโอที่เชื่อมต่อกับ YouTube บนเว็บไซต์ของ ChinaWatch ในระหว่างการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ทำให้ Toneyes สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย ช่วยให้นักวิชาการสามารถจัดการเว็บไซต์และอัปโหลดเอกสารและข้อมูลได้ภายในเวลาสั้นๆ

ความท้าทายที่พบ

ความท้าทายข้อหนึ่งที่เราพบในโครงการนี้คือการทำให้ระบบหน้าบ้านและระบบหลังบ้านของเว็บไซต์นั้นใช้งานได้ง่ายสำหรับนักวิชาการและผู้ใช้งานเว็บ

china watch website design
china watch website design
china watch website design

© Copyright Toneyes Co.Ltd.