Kingstead - Website Design

kingstead website detail

โครงการออกแบบเว็บไซต์ให้กับ Kingstead นั้นเป็นเว็บไซต์แบบหน้าเดียวที่สื่อถึงค่านิยมของบริษัทโดยใช้เพียงสไลด์และข้อความไม่กี่คำ ในฐานะบริษัทออกแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย Toneyes ได้ออกแบบเว็บไซต์ที่ดูเรียบง่ายแต่มีการใช้นวัตกรรมแอนิเมชัน HTML5 ร่วมด้วย

โครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงถึงความท้าทายของการนำเสนอเนื้อหาและชักจูงผู้อ่านด้วยวิสัยทัศน์และข้อความของแบรนด์ โดยใช้เนื้อหาปริมาณจำกัด

แนวคิดของโครงการ

ในขณะที่เว็บไซต์ของ Kingstead เน้นที่ความเรียบง่าย ทีมงาน Toneyes ตัดสินใจใช้แอนิเมชัน HTML5 ในการสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้นสำหรับธุรกิจของลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน

เมื่อมีการใช้แอนิเมชัน HTML5 ในการออกแบบ เว็บไซต์ของ Kingstead ก็สามารถแสดงให้ผู้เยี่ยมชมเห็นได้ว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนกับผู้ที่มีแนวคิดนวัตกรรมและวิสัยทัศน์ใหม่ๆ เพื่อให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ได้สร้างความสัมพันธ์ และ know-how ที่จำเป็นสำหรับการขยายธุรกิจและอยู่รอดในอุตสาหกรรม

สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากโครงการนี้ในฐานะบริษัทรับออกแบบเว็บไซต์

ในฐานะบริษัทรับออกแบบเว็บไซต์ เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายจากโครงการนี้ สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้คือการใส่แอนิเมชัน HTML หลายชิ้นลงในเว็บไซต์หน้าเดียว และด้วยการศึกษาและพัฒนากระบวนการบีบอัดไฟล์แอนิเมชันของเรา เราก็สามารถใส่แอนิเมชัน HTML หลายชิ้นลงในเว็บไซต์หน้าเดียวได้สำเร็จ ผลลัพธ์ไม่เพียงทำให้เว็บไซต์ดูน่าดึงดูด แต่ยังช่วยให้ทางบริษัทสามารถสื่อวิสัยทัศน์ออกมาเป็นภาพได้อีกด้วย

© Copyright Toneyes Co.Ltd.