SUMERNET - Website Design

sumernet website detail

โครงการ

Toneyes ได้ร่วมงานกับ SUMERNET อีกครั้ง ในการออกแบบสื่อที่จะแสดงถึงตัวตนของบริษัท ในครั้งนี้ เราออกแบบเว็บไซต์ที่ช่วยสื่อสารข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับตัวบริษัทและงานของพวกเขา

เว็บไซต์ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่ออีกด้วย จุดประสงค์ของการออกแบบเว็บไซต์คือเพื่อสร้างให้เป็นแพลทฟอร์มที่มีประสิทธิภาพในการแสดงให้เห็นว่าบริษัทเชื่อมั่นในสิ่งใด และเผยแพร่ประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องได้รับความสนใจและการแก้ไขในระยะยาว

กระบวนการออกแบบ

ด้วยแนวคิดการสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นในตัวโครงการของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึง 6 ประเทศ Toneyes จึงใช้สี ภาพ และสัญลักษณ์ที่สื่อถึงบริษัทและตัวงานในการออกแบบเว็บไซต์ การใช้ภาพที่แสดงถึงประเทศ ประเด็นปัญหา และโครงการนั้นเป็นส่วนสำคัญของในกระบวนการออกแบบ

ทีมงานของเราเห็นคุณค่าของการนำเอาความเห็นจากลูกค้าเข้ามาบูรณาการ เช่นเดียวกับข้อความที่แบรนด์ต้องการสื่อ สำหรับโครงการนี้ เราได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่บริษัทต้องการสื่อสารผ่านแพลทฟอร์มเว็บไซต์ งานออกแบบนี้จึงเป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือและการระดมความคิดระหว่างทีมของเราและ SUMERNET

sumernet website detail
sumernet website detail
sumernet website detail

More about SUMERNET

© Copyright Toneyes Co.Ltd.