The 9th Studio - งานออกแบบเว็บไซต์

9th studio website design

งานออกแบบเว็บไซต์ที่จะเป็นรากฐานของแบรนด์

เราทำงานปรับภาพลักษณ์องค์กรร่วมกับ The 9th Studio โดยการพัฒนาแนวคิดของแบรนด์ผ่านทางการออกแบบเว็บไซต์ เราเลือกใช้ดีไซน์ที่เรียบง่ายและเน้นที่ภาพ เพื่อเสริมแบรนด์ของ The 9th Studio ในครั้งนี้ บริษัทของเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดในระดับพิกเซลของภาพ เนื่องจากลูกค้าเน้นคุณภาพของภาพมาก

ดีไซน์ของเว็บไซต์นั้นเน้นที่หน้าพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งมีการอธิบายงานต่างๆ อย่างละเอียด และเรายังดูแลเรื่อง SEO และออกแบบวีดิโอแนะนำบริษัทสำหรับใส่ในหน้าแรก ซึ่งอธิบายการทำงานของบริษัทอีกด้วย

The 9th Studio คือหนึ่งในผลงานการพัฒนาแบรนด์ของเรา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบริการด้านการสร้างแบรนด์ในภาพรวมของเรา

ด้วยจุดเริ่มต้นจากการออกแบบเว็บไซต์ เราได้รับเกียรติให้ร่วมงานกับสตูดิโอถ่ายภาพและตกแต่งภาพในกรุงเทพที่เป็นมืออาชีพอย่างยิ่ง ประสบการณ์ในครั้งนี้ได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพของเรา และได้สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของเราในการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟสำหรับวีดิโอ เพื่อยกระดับแผนกถ่ายทำวีดิโอของเราด้วย

9th studio website design
9th studio website design
9th studio website design

More about 9th Studio

© Copyright Toneyes Co.Ltd.