งานออกแบบเว็บ RIS Swiss Section

Swiss school website design

RIS Swiss Section เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ภาษาเยอรมันซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลสวิสและเยอรมันและใช้หลักสูตรสถานศึกษาสวิส จากลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ RIS Swiss Section เป็นหนึ่งในลูกค้ารายแรกของ ต้นอายส์และด้วยความสัมพันธ์อันยาวนาน เรายังคงทำงานเกี่ยวกับแบรนด์และเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนนี้อย่างต่อเนื่อง 

แนวคิดและทิศทางการออกแบบเว็บ

แนวคิดและทิศทางของการออกแบบเว็บคือการเปลี่ยนสื่อที่ใช้ในเว็บไซต์ปัจจุบัน ด้วยการใช้วิดีโอและความโปร่งใสเพิ่มขึ้น แบรนด์ของโรงเรียนจะได้รับการปรับปรุงและอัพเดตด้วยแนวคิดใหม่คือการใช้วิดีโอภาพของโรงเรียนและการเพิ่มบทสัมภาษณ์ของคุณครูในโรงเรียนซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการที่โรงเรียนสื่อสารกับลูกค้าเป็นอย่างมาก

ความโปร่งใสและการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งอำนวยความสะดวกและชื่อโรงเรียนไปสู่คุณภาพของนักเรียนและความเชื่อของครูได้นำแบรนด์ของโรงเรียนไปสู่ทิศทางแบรนด์ที่แตกต่าง และทำให้โรงเรียนมีความแตกต่างกับโรงเรียนนานาชาติอื่นๆ ในกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง

การผลิตและการสร้างงานออกแบบเว็บ

โครงการออกแบบเว็บได้ถูกสร้างบนระบบ Joomla CMS ที่มีอยู่แล้วและการพัฒนาจากเว็บไซต์เดิมที่แม้มีขนาดเล็กแต่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก โดยเพิ่มเติมงานออกแบบการตอบสนองและโครงสร้างงานออกแบบเว็บให้มีความเรียบง่ายมากขึ้น ด้วยการนำวิดีโอมาใช้ ทำให้เว็บไซต์นี้สามารถนำเสนอข้อมูลมากขึ้น

ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างทีมงานของเรากับทีมการตลาดของโรงเรียนและทีมงานครู เราได้สร้างเนื้อหาวิดีโอที่นำเสนอคุณลักษณะของโรงเรียนอย่างโปร่งใส

โดยยังคงบอกเล่าเรื่องราวและความได้เปรียบที่แท้จริงและแสดงชื่อ ใบรับรอง และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งโรงเรียนเห็นด้วยกับเราที่จะเดินบนเส้นทางที่แตกต่าง ทางของความซื่อสัตย์สุจริตและอุดมคติ

More about Swiss Section

© Copyright Toneyes Co.Ltd.