Invictus Coin (IVC) – ภาพวิดีโอ

ทีมงานของเราได้เริ่มสร้างรากฐานสำหรับแบรนด์เหรียญที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแบบดิจิตอลตัวใหม่ที่ชื่อ “เหรียญ Invictus” ซึ่งเป็นเหรียญที่เปิดตัวโดย LTC Trading Club ที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิดการนำเหรียญที่มีชื่อเสียงกลับมาใช้ ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ชุมชน LTC Tradings Club มีโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้น

เหรียญ Invictus (IVC) : จุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดี

เหรียญ Invictus ถูกออกแบบมาสำหรับนักขุดและชุมชน LTC Trading Club เหรียญใหม่ถูกคาดหวังให้เป็นวิธีการนำการกระจายจากศูนย์กลางของเหรียญกลับมา เหรียญ Invictus ไม่ใช่การระดมทุนผ่านเหรียญ และไม่ได้เปิดตัวเพื่อสร้างกองทุนในการสร้างเหรียญหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเหรียญ เหรียญ Invictus ถูกสร้างขึ้นและเปิดตัวโดยตรงในตลาดแลกเปลี่ยนและในขณะเดียวกันได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือการชำระเงินสำหรับบริการที่มีอยู่ของ Lions Trading Club เช่น

• โซลูชั่นธนาคาร
• การสัมมนาทางเว็บและการสัมมนาของสถาบัน LTC
• ชุมชนนักขุดของ LTC Trading Club

แนวคิดภาพวิดีโอของเหรียญ Invictus

รากฐานของแบรนด์โดยยึดความยิ่งใหญ่และวิสัยทัศน์ของผู้สร้างเหรียญ

การใช้สีน้ำเงินเข้มและสีทองเป็นการสื่อว่าเราและแบรนด์ได้ให้ความสำคัญกับประสบการณ์และความแข็งแกร่ง ด้านบนของภาพวิดีโอเอเจนซีของเรายังได้ออกแบบโลโก้และวางโครงสร้างเว็บไซต์การนำเสนอเหรียญ

© Copyright Toneyes Co.Ltd.