โปรเจคท์ Image Video ของ RIS Swiss Section

โปรเจคท์ Image Video ของ RIS Swiss Section

Image Video ของ RIS Swiss Section นั้นถูกสร้างขึ้นโดยมีคอนเซ็ปต์ที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างจากวิดีโอพรีเซนต์โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานครแบบทั่วๆ ไป ปกตินั้นการสร้างวิดีโอขึ้นนั้น จะแสดงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มีคุณภาพ รวมถึงวิสัยทัศน์และมุมมอง ที่มีในเกือบทุกๆ โรงเรียนนานาชาติ และจะเน้นไปถึงการเรียนการสอนและวิชาการที่สมบูรณ์แบบอีกด้วย

คอนเซ็ปต์ของ Image Video

คอนเซ็ปต์ของเรานั้นจะแตกต่างจากวิดีโอนำเสนอของโรงเรียนอื่นๆ ทีมงานโมชั่นดีไซน์ของเรานั้น ให้ความสำคัญกับคุณภาพของนักเรียนและคณาจารย์ รวมไปถึงวิธีการเรียนรู้ RIS Swiss Section นั้นคือโรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ให้เปิดทำการในประเทศไทย และยังช่วยให้นักเรียนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมันโดยตรงอีกด้วย

ทีมงานโมชั่นดีไซน์ของเรานั้นได้มุ่งเน้นไปยังคุณภาพของนักเรียนและเหล่าอาจารย์ รวมไปถึงวิธีการเรียนรู้ ด้วยคอนเซ็ปต์ที่มีการเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนที่ได้รับเลือกไว้แล้ว เราเริ่มสร้างวิดีโอด้วยคำพูด และแสดงความสำคัญของวิชาต่างๆ ด้วยสคริปท์ที่ได้เขียนและออกแบบมาเพื่อแสดงความเป็นจริงและความแตกต่างของ RIS Swiss Section เราได้สร้างวิดีโอที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ที่แท้จริงของโรงเรียนออกมา

Image Video นี้ ยังรวมไปถึงการสัมภาษณ์อาจารย์อีกด้วย

นอกจากคอนเซ็ปต์ของเว็บไซต์โรงเรียนทั้งหมด เราได้รวมกลยุทธ์ที่จะรวมวิดีโอให้มากขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงการรวม Image video ของคุณครูในโรงเรียนอีกด้วย

ตั้งแต่ทีมงานโมชั่นดีไซน์ของเรานั้นยังได้ทำงานร่วมกับเด็กๆ ภายในโรงเรียนนี้ ความเข้าใจและความคิดของโรงเรียนนั้นจะเป็นสิ่งที่สะท้อนความสำคัญของการตัดสินใจที่สำคัญ ในหลายๆ ปัจจัย เช่น คุณครูและมุมมองของพวกเขาที่มีต่อวิชาที่เขานั้นได้ทำการสอน ซึ่งเป็นการนำเสนอวิธีการเรียนของโรงเรียน วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นอีกด้วย

บทสรุป

ในส่วนของบทสรุปนั้น เราจบงานด้วยวิดีโอเป็นเอกลักษณ์มากๆ ของโรงเรียน และยังแสดงความแตกต่างระหว่าง RIS Swiss Section และโรงเรียนนานาชาติอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี

เช่นเดียวกับเสียงตอบรับที่ดีของเหล่าผู้ปกครองของที่ได้ส่งบุตรหลานมาศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ และนอกจากนี้ยังทำให้โรงเรียนนั้นมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อจิตใจของผู้ปกครอง ซึ่งวิดีโอนี้นั้นได้แสดงออกถึงโชว์เคสต่างๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งยืนยันถึงจุดประสงค์ของวิดีโอชิ้นนี้ได้อย่างสมบูรณ์

More about RIS Swiss Section

© Copyright Toneyes Co.Ltd.