Kiribilli – งานออกแบบภาพเคลื่อนไหว

Kiribilli เป็นตลาดทุนของสมาชิกส่วนตัวที่มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมต่อนักลงทุนกับการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ บริษัทได้ให้ต้นอายส์ช่วยสร้างแบรนด์ให้มีความโดดเด่นกว่าบริษัทอื่น ทีมงานของเราประสบความสำเร็จโดยใช้งานออกแบบภาพเคลื่อนไหวและสร้างวิดีโอกราฟิกแบบเคลื่อนไหวเพื่อเล่าเรื่องราวของ Kiribilli Private.

แนวคิดของโครงการ

ก่อนเริ่มโครงการเราได้จัดประชุมระดมความคิดกับบริษัทหลายครั้ง หลังจากการประชุม เราพบว่า Kiribilli ต้องการให้วิดีโอของพวกเขาเน้นย้ำถึงข้อเสนอการลงทุนทางเลือกด้านสินทรัพย์ที่หลากหลายให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจถึงวิธีการให้บริการได้ดีขึ้นรวมทั้งให้ความรู้แก่นักลงทุนที่มีศักยภาพว่าการบริการของพวกเขาสามารถให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วและสูงเพียงใด ด้วยเหตุนี้เราจึงตัดสินใจสร้างวิดีโอภาพเคลื่อนไหว

การดำเนินการของเรา

หลังจากสรุปแนวคิด นักออกแบบภาพเคลื่อนไหวของเราได้สร้าง moodboard ซึ่งประกอบด้วยความคิดแรกเริ่มมากมายสำหรับงานออกแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว หลังจากรับฟังความคิดกับลูกค้าแล้ว เราตัดสินใจใช้การผสมผสานของเฉดสีน้ำเงิน เขียวและเหลืองในวิดีโอเพื่อแสดงถึงเงินและอุตสาหกรรมการเงิน นักออกแบบการเคลื่อนไหวของเรายังใช้กลุ่มเมฆเป็นภาพพื้นหลังและลูกศรที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มเมฆเพื่อเน้นถึง “ผลตอบแทนที่สูงและรวดเร็ว”

ความท้าทายในโครงการ

ความท้าทายหนึ่งที่ทีมของเราประสบคือการสร้างวิดีโอที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ Kiribilli Private และสามารถเน้นถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมได้อย่างง่าย ซึ่งหมายถึงการใช้คำศัพท์เฉพาะน้อยลงและเสริมการอธิบายด้วยภาพที่เหมาะสม ในการดำเนินการดังกล่าวนักออกแบบภาพเคลื่อนไหวของเราใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหว 60 ภาพต่อวินาทีเพื่อสร้างวิดีโอการเคลื่อนไหว

จากโครงการนี้เราเรียนรู้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมระหว่างทีมออกแบบกราฟิกของเราและทีมสร้างภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งส่งเสริมให้ทักษะการออกแบบอินโฟกราฟิกขั้นสูงของเรามีความสมบูรณ์แบบเพื่อสร้างวิดีโอภาพเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยข้อมูลและมีความน่าดึงดูดใจ

More about Kiribilli

© Copyright Toneyes Co.Ltd.