Video Production & Online Video Marketing

  บริการทำวีดีโอสำหรับเว็บไซต์ และการตลาดวีดีโอออนไลน์

  วีดีโอกำลังเป็นอีกช่องทางการสื่อสารใหม่ที่ได้รับความนิยมมากในการทำการตลาดออนไลน์ การตลาดวีดีโอออนไลน์ (Online Video Marketing) และการทำวีดีโอสำหรับเว็บไซต์ กลายเป็นเครื่องมือสำคัญทางธุรกิจในการดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพราะสามารถทำให้ผู้ชมของท่านมีส่วนร่วมได้มากขึ้น ใช้เวลานานขึ้นบนเว็บไซต์ของท่าน และสื่อสารกับแบรนด์ของท่านได้ดีขึ้น การตลาดวีดีโอออนไลน์ (Online Video Marketing) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจของท่านไม่ว่าจะสำหรับการโปรโมทผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือ การทำเนื้อหา SEO สำหรับเว็บไซต์ ทุกวันนี้ตลาดออนไลน์เต็มไปด้วยข้อมูลที่หลากหลาย ดังนั้นธุรกิจของท่านจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงกลยุทธ์เนื้อหา หรือ content strategy เพื่อที่จะเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว ลูกค้าอาจจะมองข้ามสินค้าหรือบริการของท่านไปได้

  นอกจากคุณภาพของสินค้าและบริการแล้ว การเล่าเรื่องจะเป็นสิ่งที่เชื่อมลูกค้ากับแบรนด์หรือธุรกิจของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ต้นอายส์ เราเชื่อว่า การทำวีดีโอสำหรับเว็บไซต์เป็นช่องทางที่สามารถแสดงถึงเรื่องราวขององค์กรได้ดี ไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ทีมงาน และลูกค้า โดยสามารถสร้างตัวตนที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ และเป็นช่องทางสื่อสารที่สะดวกผ่านเว็บไซต์ของท่าน

  กระบวนการทำวีดีโอสำหรับเว็บไซต์

  สิ่งที่ต้นอายส์ให้ความสำคัญที่สุด คือ ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในวีดีโอออนไลน์และกลยุทธ์เนื้อหา (content strategy) ที่เราคิดเพื่อธุรกิจของท่าน วีดีโอที่เราผลิตจะพิเศษและแตกต่างจากวีดีโอทั่วไปเพราะทักษะและความใส่ใจของเราในทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่ การออกแบบ การตลาด และโมชั่นกราฟฟิก การสื่อสารด้วยภาพที่ชัดเจนจะทำให้เคมเปญการตลาดวีดีโอออนไลน์ (Online Video Marketing) ประสบความสำเร็จ

  ต้นอายส์ มีเครื่องมือการตลาดวีดีโอออนไลน์ที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านได้สื่อสารเรื่องราวขององค์กร ให้ความรู้ลูกค้า และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าบนเว็บไซต์ของท่าน การทำวีดีโอสำหรับเว็บไซต์ของเราเริ่มตั้งแต่ การสร้างคอนเซ็ปต์ การเขียนบท การอัดเสียงบทพากย์ และการทำโมชั่นกราฟฟิก

  ทำไมการทำวีดีโอสำหรับเว็บไซต์จึงสำคัญสำหรับธุรกิจของท่าน

  1.สื่อสารจุดประสงค์ของสินค้าหรือบริการของท่านอย่างชัดเจน

  บางครั้ง ผู้อ่านอาจจะตีความข้อความได้หลายความหมาย การตลาดวีดีโอออนไลน์จะสามารถสื่อประโยชน์และจุดประสงค์ของสินค้าและบริการได้ชัดเจน ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะสามารถเข้าใจประโยชน์ชองสินค้าหรือบริการเมื่อได้ชมวีดีโอ หรือได้ยินคำอธิบาย การทำวีดีโอสำหรับเว็บไซต์จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการทำกลยุทธ์เนื้อหา เพราะสามารถช่วยเชื่อมต่อลูกค้าและสินค้าหรือบริการได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการอธิบายว่าสินค้าหรือบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร และทำไมลูกค้าต้องเลือกสินค้าหรือบริการของท่าน

  2. ติดอันดับที่ดีขึ้นในหน้าการค้นหาของ Google Search และเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  เว็บไซต์ที่ไม่ได้วางแผนในด้านกลยุทธ์เนื้อหา มักจะเต็มไปด้วยเนื้อหาและรูปภาพมากมาย และติดอันดับล่างในหน้าการค้นหาของ Google Search ซึ่งหมายถึงการได้รับความสนใจที่น้อยกว่า นอกจากนี้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อาจจะรู้สึกไม่ไว้ใจเว็บไซต์เหล่านี้อีกด้วย ดังนั้นการตลาดวีดีโอออนไลน์ที่ดีจะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

  3. ดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  ทุกวันนี้ คนส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลส่วนใหญ่มักจะถูกส่งผ่านช่องทางนี้ หากเว็บไซต์ของท่านมีวีดีโอออนไลน์ที่น่าสนใจ วีดีโอบนเว็บไซต์ของท่านจะถูกแชร์ และสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น

  การทำวีดีโอสำหรับเว็บไซต์

  “Creativity always get the last word” 
  ความคิดสร้างสรรค์คือหัวใจสำคัญ

  นอกจากการถ่ายทำวีดีโอแล้ว กราฟฟิกเคลื่อนไหว หรือโมชั่นกราฟฟิก เป็นเครื่องมืออีกอย่างที่จะทำให้วีดีโอของท่านน่าสนใจมากขึ้น ทีมงานนักออกแบบโมชั่นกราฟฟิกของเราจะสามารถช่วยสื่อสารข้อความสำคัญของท่านไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์

  Contact us for a quotation

  Our latest Projects

  การออกแบบแบรนด์ Carewell Service
  การออกแบบแบรนด์ Carewell Service
  กราฟิกดีไซน์สำหรับแผ่นพับของ SEI Servir
  กราฟิกดีไซน์สำหรับแผ่นพับของ SEI Servir
  Kiribilli งานออกแบบสไลด์นำเสนอ Powerpoint
  Kiribilli งานออกแบบสไลด์นำเสนอ Powerpoint
  กลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กร MyMeeting
  กลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กร MyMeeting
  Allotz - งานออกแบบแบรนด์และสไลด์นำเสนอ Powerpoint
  Allotz - งานออกแบบแบรนด์และสไลด์นำเสนอ Powerpoint
  Metallic Steel Center - งานออกแบบแคตตาล็อก
  Metallic Steel Center - งานออกแบบแคตตาล็อก

  © Copyright Toneyes Co.Ltd.

  2021

  | Sitemap | Links

   
  Instagram