การออกแบบแบรนด์ Carewell

การออกแบบแบรนด์ Carewell Service

Carewell Service - ออกแบบแบรนด์

ในการสร้างแบรนด์นั้น มีขั้นตอนมากมายที่ต้องทำ เรามองเห็นคุณค่าของแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพและวิธีการนำเสนอภาพลักษณ์ของลูกค้าของเราให้กับลูกค้าของพวกเขา ตั้งแต่คำอธิบายตัวแบรนด์ที่ชัดเจนไปจนถึงภาพที่สะดุดตา และนี่คือรายละเอียดของขั้นตอนการสร้างแบรนด์ที่ Toneyes ทำให้แก่แบรนด์ Carewell Service

การสร้างแบรนด์

1. ให้คำจำกัดความวิสัยทัศน์และสิ่งที่แบรนด์ต้องการจะสื่อ "Family, Care, Experience & Life" ครอบครัว ความห่วงใย ประสบการณ์ และชีวิต ข้อความนี้ถูกคิดขึ้นมาเพื่อเป็นข้อความที่จะสื่อถึงการออกแบบแบรนด์ Carewell ครอบครัว ความห่วงใย และประสบการณ์ทำให้เกิดสิ่งที่ให้ความสุขมากที่สุดในชีวิต เนื่องจากการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั้นคือยาที่ดีที่สุดสำหรับการเจ็บป่วยทุกชนิด และ Carewell ให้ความสำคัญกับประสบการณ์และช่วงเวลาต่างๆ สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้คุณค่าของสิ่งที่สำคัญในชีวิต และการที่ความทรงจำต่างๆ ประกอบกันเป็นชีวิตของเรา. หัวใจสำคัญของข้อความนี้คือการรำลึกถึงความทรงจำที่ดีในชีวิต และการรวมเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ากับการนำเสนอแบรนด์ เมื่อเราเข้าใจแบรนด์ Carewell แล้ว เราก็เริ่มศึกษาตัวแบรนด์และวิสัยทัศน์ที่เราสร้างขึ้นมา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้: ให้คำจำกัดความคุณค่าของลูกค้า มองหาและทำความเข้าใจเป้าหมายของลูกค้า ระดมความคิดและร่างคุณสมบัติหลักๆ ของแบรนด์ กำหนดคีย์เวิร์ดที่แสดงถึงคุณสมบัติที่ลูกค้าให้คุณค่า กำหนดข้อความแสดงวิสัยทัศน์และข้อความที่แบรนด์ต้องการสื่อ

2. อัตลักษณ์ทางภาพและแนวทางแก้ปัญหา อัตลักษณ์ทางภาพของแบรนด์นี้คือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ เราใช้การกำจัดด้านลบเพื่อเน้นมองด้านบวก และเรายังหลีกเลี่ยงการใช้ภาพที่อาจทำให้เข้าใจผิด เรากำหนดชุดกราฟิกและภาพที่จะสร้างมุมมองใหม่ต่อ Carewell โดยใช้ภาพที่แสดงถึงชีวิต ความทรงจำ และบุคลิกภาพ ที่สำคัญ เราผนวกเอาข้อความที่แบรนด์ต้องการสื่อเข้าไปในทุกการออกแบบ และจากข้อความดังกล่าว เราออกแบบสิ่งต่างๆ ที่จะแสดงตัวตนของแบรนด์ใหม่ได้ดีที่สุด: หน้าเว็บไซต์แบบใหม่ โลโก้ที่ดูดีขึ้น วีดิโอที่แสดงถึงแบรนด์

3. การสร้างโลโก้ เราใช้โลโก้เดิมมาออกแบบโลโก้ใหม่ แต่ทำให้ดูดีขึ้น เราสร้างโลโก้ด้วยรูปร่างต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นรูปดอกบัว โลโก้แสดงถึงอารมณ์ที่มั่นคงและมีความห่วงใย กลีบดอกแสดงถึงคำแรกๆ ในข้อความที่สื่อถึงแบรนด์ คือครอบครัว ชีวิต และประสบการณ์ และจุดแสดงถึงชีวิต ช่วงเวลา และปัจจุบันขั้นตอนการสร้างโลโก้มีดังนี้ :  การสเกตช์ภาพ การพัฒนา การนำมาทำให้เป็นดิจิทัล การลงสี การทำ mock-up

4. การออกแบบเว็บไซต์ สำหรับเว็บไซต์ เรานำเสนอและวางโครงสร้างในแบบที่สื่อถึงบ้านของครอบครัว เราออกแบบให้มีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน เราใช้รูปทรง สี และภาพที่แสดงถึงอารมณ์ด้านบวกและความเป็นมืออาชีพ เราออกแบบเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้มันเล่าเรื่องราวและความทรงจำของผู้คนที่ Carewell เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสำหรับการนำเสนอบริการและอัตลักษณ์ของ Carewell นั้น เราผ่านกระบวนการที่ปราณีตต่างๆ จนออกมาเป็นเว็บไซต์ปัจจุบันของ Carewell เราอิงจากข้อความที่สื่อถึงแบรนด์และต่อด้วยขั้นตอนเหล่านี้ : การออกแบบโครงร่างและกลยุทธ์สำหรับเนื้อหา การสร้าง moodboard เพื่อเก็บแรงบันดาลใจและการวิเคราะห์คู่แข่ง การเสนอแบบการพัฒนาแบบเว็บไซต์ การตรวจสอบสไตล์และประมวลผลกราฟิก การเขียนคอนเทนต์

5. การสร้างวีดิโอ การทำวีดิโอคือสิ่งที่ทำให้แบรนด์ใหม่ของ Carewell มีความพิเศษ ทีมงานของเราเลือกใช้ฟุตเทจจากเว็บไซต์ของ Carewell ที่สื่อถึงข้อความของแบรนด์ได้ดีที่สุด เราถ่ายวีดิโอและภาพมุมบนด้วยโดรน คลิปต่างๆ ที่ใช้ ล้วนสื่อถึงชีวิต ช่วงเวลา และความคิดเชิงบวก แนวคิดคือการแสดงหัวใจสำคัญเบื้องหลังความเป็น Carewell ออกมา โดยแสดงบริการต่างๆ ที่พวกเขามีใช้ในเคสต่างๆ และยังแสดงความภาคภูมิใจในสิ่งอำนวยความสะดวกและบรรยากาศบ้านที่ภูเก็ตของพวกเขา ซึ่งเน้นตัวตนของทั้งทีมงานและแขกให้ชัดเจนขึ้น การทำวีดิโอที่สื่อถึงแบรนด์ได้ดีที่สุดนั้นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และเวลามากมายเพื่อวางแผนและลงมือทำ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสื่อถึงแบรนด์ได้อย่างเหมาะสม Toneyes จึงใช้เวลาในการเรียบเรียงสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้สำหรับสร้างวีดิโอที่ดูดี และนี่คือขั้นตอนของเรา : การสร้าง moodboard พร้อมแรงบันดาลใจ การสร้างและสเกตช์ storyboard การนำเสนอ storyboard การผลิต ได้แก่ การถ่ายทำและการสร้างแอนิเมชัน ขั้นตอนหลังการผลิตงาน ได้แก่ การตัดต่อ และการ render

Continue reading

ออกแบบแผ่นพับ

กราฟิกดีไซน์สำหรับแผ่นพับของ SEI Servir

กราฟิกดีไซน์สำหรับแผ่นพับของ SEI Servir

เกี่ยวกับลูกค้า Servir-Mekong เป็นพันธมิตรร่วมกับ NASA, ADPC และ USAID โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาในการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทเน้นที่การช่วยจัดการความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการ และได้ติดต่อมายัง Toneyes ซึ่งเป็นเอเจนซีในกรุงเทพฯ ให้ออกแบบงานกราฟิกเพื่อให้ผู้คนเข้าใจเจตนาและเป้าหมายของโครงการล่าสุดของพวกเขา "Dancing Rivers" ได้ดีขึ้น

โครงการและแนวคิด

Toneyes ออกแบบกราฟิกเพื่อสื่อถึงโครงการ Dancing Rivers ซึ่งเป็นโครงการล่าสุดของ Servir-Mekong โดยอาศัยภาพ โครงการนี้เป็นระบบติดตามการไหลของแม่น้ำอิรวดี การตกตะกอน และการกัดเซาะผืนดินในระหว่างที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามฤดูกาล ทางบริษัทมองเห็นคุณค่าของการปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆ แม่น้ำแม่น้ำอิรวดี จุดประสงค์ของโครงการนี้คือการสร้างเอกสารโดยใช้งานออกแบบกราฟิกที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำเอาหัวใจสำคัญเบื้องหลังโครงการ Dancing Rivers และการช่วยเหลือผู้คนในเมียนมาร์ โดยใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ และยังใช้เพื่อให้รัฐบาลและองค์กรในประเทศต่างๆ เช่น DWRI มีความเข้าใจมากขึ้นว่าจะติดตามการเปลี่ยนแปลงการไหลของแม่น้ำได้อย่างไร แนวคิดของโครงการนี้คือต้องการมีเอกสารสำหรับแจกในงานสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ดูน่าอ่านและให้ข้อมูลได้ดี ทาง Toneyes จึงได้พัฒนาแนวคิดที่จะนำเอาคุณสมบัติต่างๆ ของดาวเทียมและสิ่งที่ระบบนี้ได้มอบให้แก่ชุมชนมาสร้างให้เห็นภาพในรูปของงานกราฟิกดีไซน์แผ่นพับ ใช้ภาพดิจิทัลที่สื่อถึงแม่น้ำ และใช้สีที่แสดงถึงสีของธรรมชาติ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาและบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ที่: Sevir-Mekong: https://servir.adpc.net/ NASA: https://www.nasa.gov/ ADPC: http://www.adpc.net/igo/? SEI: https://www.sei.org/

Continue reading

Presentation Design

Kiribilli งานออกแบบสไลด์นำเสนอ Powerpoint

Kiribilli - งานออกแบบสไลด์นำเสนอ Powerpoint

เกี่ยวกับลูกค้า Kiribilli คือธุรกิจที่ให้บริการตลาดการลงทุนทางเลือก โดยให้โอกาสนักลงทุนที่มีใบอนุญาตในการติดต่อกับบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว ซึ่งต้องการเงินลงทุน และยังมอบโอกาสให้นักลงทุนเก็งกำไรจากการให้กู้ยืมโดยอิงจากสินทรัพย์ ทางบริษัทจะดูแลข้อเสนอเงินลงทุนของนักลงทุนที่มีศักยภาพและอยู่ในวงการมานาน มีประวัติทางธุรกิจดีในวงการที่พวกเขาลงทุน โดย Kiribilli ให้ความสำคัญกับการให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้รับบริการทั้งสองฝ่ายด้วยการบริการที่ดีเลิศ บริษัทได้ร่วมงานกับ Toneyes ในการออกแบบสไลด์นำเสนอ Powerpoint เพื่อใช้ในการรายงานผลการทำงานกับสมาชิกของพวกเขา

โครงการและแนวคิด

รายงานที่ยอดเยี่ยมต้องมาพร้อมกับสื่อกลางการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม ทางบริษัทได้ไว้วางใจให้เราออกแบบสไลด์นำเสนอ Powerpoint ที่จะสามารถสื่อผลการประเมินการทำงานของบริษัทไปยังลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ แบบของสไลด์นำเสนอ Powerpoint ใช้หน้าตาสไตล์อุตสาหกรรม เพื่อให้เข้ากับลักษณะของบริษัท และยังใช้สีของบริษัท ซึ่งใช้ในเว็บไซต์ด้วย เราออกแบบสไลด์นำเสนอ Powerpoint ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่สื่อถึงข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ Toneyes จัดวางองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้สื่อข้อมูลออกไปได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังใช้เพื่อสื่อสารแผนการในอนาคตและวิสัยทัศน์สำหรับทิศทางของบริษัทได้อีกด้วย

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kiribilli สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ :

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ KIRIBILLI

Continue reading

ปรับภาพลักษณ์องค์กร

กลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กร MyMeeting

กลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กร MyMeeting

MyMeeting และ Toneyes ซึ่งเป็นเอเจนซีที่ให้บริการออกแบบและสร้างแบรนด์ในกรุงเทพฯ ได้ร่วมงานกันเพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กรให้แก่แบรนด์ย่อยของลูกค้า เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบริการในสาขาอาชีพต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า MyMeeting คือผู้ให้บริการจัดประชุมด้วยมัลติมีเดียจากสวิตเซอร์แลนด์ ให้บริการด้านเสียงและภาพเคลื่อนไหวคุณภาพดีและอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ลูกค้าได้ติดต่อ Toneyes ซึ่งเป็นเอเจนซีด้านการออกแบบในกรุงเทพฯ เกี่ยวกับกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรสำหรับแบรนด์หลักและแบรนด์ย่อย ได้แก่ MyMeeting, MyHealthcare, MyJustice และMyConference ความคิดเรื่องกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับคำขอให้ออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสำหรับแบรนด์ย่อยทั้งสาม เพื่อให้ลูกค้าเดิมและลูกค้าในอนาคตทราบเกี่ยวกับแบรนด์และสิ่งที่เน้นให้บริการในอุตสาหกรรมต่างๆ แบรนด์ MyHealthcare เน้นกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล MyJustice ให้บริการองค์กรรัฐบาลและสถาบันทางกฎหมาย และ MyConference มีกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจและมหาวิทยาลัยที่ต้องการบริการวีดิโอและสตรีมมิ่งระดับมืออาชีพ

โครงการและแนวคิด

จุดประสงค์ของการปรับภาพลักษณ์องค์กรคือการแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างวงการต่างๆ และบริการที่ MyMeeting มีให้แต่ละวงการ โดย MyMeeting มีลูกค้าจากทุกวงการในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่มหาวิทยาลัยไปจนถึงสถาบันด้านกฎหมาย ซึ่งต้องการบริการประชุมทางวีดิโอและสตรีมมิ่งที่เหมาะกับธุรกิจของพวกเขา แนวคิดของโครงการปรับภาพลักษณ์องค์กรนี้คือการกำหนดสีและรูปทรงประจำตัวให้แก่แบรนด์ลูก เพื่อให้ลูกค้าเดิมและลูกค้าในอนาคตสามารถเลือกใช้บริการสำหรับธุรกิจที่พวกเขาต้องการได้ โดยส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรคือเราได้สร้างกรอบแนวคิดของสื่อการนำเสนอในรูปของสไลด์ Powerpoint และเอกสารแสดงข้อมูลแบบดิจิทัล แนวคิดขั้นสุดท้ายเกิดขึ้นตอนที่เรากำลังหารือกันว่าจะทำให้ลูกค้าเชื่อมโยงสีเข้ากับแบรนด์ลูกได้อย่างไร เพื่อให้เราสามารถสร้างการจดจำแบรนด์ลูกแต่ละแบรนด์ได้ ผลลัพธ์ของกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรคือแนวทางฉบับใหม่ของแบรนด์ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารแสดงข้อมูลและสไลด์ Powerpoint หลายฉบับ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ : mymeeting.ch

Continue reading

ออกแบบแบรนด์ Allotz

Allotz - งานออกแบบแบรนด์และสไลด์นำเสนอ Powerpoint

Allotz - งานออกแบบแบรนด์และสไลด์นำเสนอ Powerpoint

เกี่ยวกับลูกค้า Allotz Automation Innovation จำกัด คือเจ้าของเทคโนโลยีอันแรกที่ผ่านการวิจัย พัฒนา และบุกเบิกในออสเตรเลีย ที่ได้รับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา สำหรับการสร้างฟังก์ชันกำหนดราคาแบบ real time และการจัดสรรสำหรับตลาดค้าขายออนไลน์ เทคโนโลยีนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “Surge Pricing (การขึ้นราคา)”, “Dynamic Pricing (การกำหนดราคาแบบไดนามิก)”, “Demand-Based Pricing (การกำหนดราคาตามอุปสงค์)”, ”Time Based Pricing (การกำหนดราคาตามเวลา)” และคำเรียกอื่นๆ อีกมากมาย และมีใช้ในอุตสาหกรรมหลายแบบทั่วโลก ได้แก่ การท่องเที่ยว การคมนาคม และการค้าปลีก การได้รับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ในเวทีโลก และช่วยให้ทางบริษัทสามารถขอใบอนุญาตและทำข้อตกลงด้านค่าลิขสิทธิ์กับบริษัทที่ละเมิดสิทธิบัตรหรือบริษัทที่มีหรือต้องการทำแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจสำหรับตลาดค้าขายออนไลน์ ในฐานะบริษัทที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี ลูกค้ารายนี้ได้ติดต่อเรามาเพื่อให้ออกแบบแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์เช่นเดียวกับตัวบริษัทเองและบริการของบริษัท

ความเป็นมาของลูกค้า Allotz ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลปัญหาในการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์และผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ ในอุตสาหกรรมสถานบริการ ตั้งแต่ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 2006 ทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนบริษัทอื่นๆ หลายแห่งในอุตสาหกรรมสถานบริการ เป็นโซลูชันแบบอัตโนมัติที่จัดการได้บนระบบคลาวด์ ช่วยในการหาลูกค้า การจัดการสถานที่ และการจัดการรายได้ โดย Allotz ใช้การวิเคราะห์ช่องทางแบบ real time และการจัดการรายได้อัตโนมัติในระบบจัดการโรงแรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจจะมีประสิทธิภาพและทำกำไรได้มากขึ้น

โครงการ Allotz ติดต่อมาที่ Toneyes ซึ่งเป็นเอเจนซีด้านการออกแบบแบรนด์ในกรุงเทพฯ เพื่อให้ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ดูเหมาะกับนวัตกรรม เข้ากับวิสัยทัศน์ และโดดเด่นในตลาดการเงินระดับนานาชาติ ในโครงการปรับภาพลักษณ์องค์กรและออกแบบแบรนด์นี้ ทีมงานของเราเน้นที่องค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ: โลโก้  เอกสาร บทสรุปสำหรับผู้บริหาร แบบสไลด์นำเสนอ Powerpoint ที่มีวีดิโอและแอนิเมชันประกอบด้วย โลโก้จะต้องดูทันสมัยขึ้น เพื่อให้เข้ากับบุคลิกภาพขององค์กร ซึ่งเป็นบริษัทด้านนัตกรรม ทั้งเอกสารและบทสรุปสำหรับผู้บริหารจะมีโลโก้ใหม่ประกอบอยู่ด้วย

ผลลัพธ์ ทีมงานออกแบบของ Toneyes ทุ่มเททำงานเพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายละเอียดในการออกแบบแบรนด์ของลูกค้านั้นได้มาตรฐานสากลและจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้กลายเป็นแบรนด์ที่ทันสมัยและน่าดึงดูด แบบสไลด์นำเสนอ Powerpoint ที่มาพร้อมกับแอนิเมชันและวีดิโอเสริมนั้นช่วยให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และดูน่าสนใจขึ้น เราทำการปรับโลโก้ให้ใหม่ทั้งหมดเช่นกัน รวมทั้งเอกสารแบรนด์ ได้แก่ แบบสไลด์นำเสนอ Powerpoint เพื่อใช้นำเสนอวิสัยทัศน์แก่ลูกค้าของบริษัทในการสัมมนาและการประชุมธุรกิจ

Continue reading

Metallic Steel Center ออกแบบแคตตาล็อก

Metallic Steel Center - งานออกแบบแคตตาล็อก

Metallic Steel Center งานออกแบบแคตตาล็อก

เกี่ยวกับลูกค้า Metallic Steel Center ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 1995 และเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ถึง 23 ปี เป็นที่รู้จักดีในเรื่องของผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และยังมีบริการแบบปรับตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายด้วย Metallic Steel Center เคยทำโครงการใหญ่ๆ มากมาย เช่น รถไฟฟ้า BTS Skytrain ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โครงการและแนวคิด ลูกค้าติดต่อมาให้เราออกแบบแผ่นพับใหม่และออกแบบแคตตาล็อกเพื่อช่วยให้ลูกค้าของพวกเขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้บริษัท ในโครงการนี้ ทีมงาน Toneyes ตัดสินใจว่าจะเลือกใช้แนวคิดแบบมินิมอล เพื่อเน้นที่ข้อมูลและตัวเลข แคตตาล็อกออกแบบมาไม่ให้ดูเกะกะและสร้างแผ่นพับที่สามารถช่วยลูกค้าในการซื้อเหล็กจากทางบริษัทด้วย แคตตาล็อกประกอบด้วยอินโฟกราฟิกและตัวเลขต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าในอนาคตเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นและการผลิตเหล็ก  แบบที่ดูมินิมอลนั้นถูกเลือกมาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่ Metallic Steel Center ขณะเดียวกันก็ยังรักษาค่านิยมการยอมรับในตัวแบรนด์อยู่

การทำงานร่วมกับลูกค้า ทีมงาน Toneyes ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดเบื้องต้นและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กและกระบวนการผลิต และได้เยี่ยมชมโรงงานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตทั้งหมดเพื่อนำไปออกแบบแคตตาล็อกที่จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจอุตสาหกรรมเหล็กอย่างง่ายดายแต่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กเป็นเรื่องใหม่สำหรับทางทีม จึงมีการหารือรายละเอียดทั้งหมดกับลูกค้า เพื่อให้เข้าใจอุตสาหกรรมและการผลิตสินค้าแต่ละชิ้นอย่างชัดเจน จากการพูดคุยกับลูกค้า เราจึงสามารถสร้างอินโฟกราฟิกที่ถูกต้องและออกแบบแคตตาล็อกที่ดูน่าดึงดูดสำหรับตัวลูกค้าเอง และสำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าในอนาคตของพวกเขาด้วย

Continue reading

Fox Depot ออกแบบแคตตาล็อก

Fox Depot - งานออกแบบแคตตาล็อก 2019

Fox Depot - งานออกแบบแคตตาล็อก

เกี่ยวกับลูกค้า Fox Depot ก่อตั้งข้ึนในปี 2010 และเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งช้ินในประเทศจีน ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความสะดวกสบาย โดยความภาคภูมิใจของบริษัทคือการใช้ไม้ธรรมชาติ ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเลือกใช้วัสดุท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม และได้สินค้าท่ีทนทาน บริษัทต้องการนําเสนอกลุ่มสินค้าใหม่ และได้ร่วมงานกับ Toneyes อีกครั้งในการออกแบบแคตตาล็อกใหม่ ซึ่งใช้แนวคิดใหม่ด้วย

โครงการและแนวคิด ตลอดสามปีท่ีผ่านมา เราออกแบบแคตตาล็อกประจำปีให้ Fox Depot มาตลอด สำหรับดีไซน์ของปีน้ีเราได้รับคำขอให้พัฒนาแนวคิดสำหรับแคตตาล็อกแบบใหม่ โครงการน้ีถือเป็นอีกช่องทางให้ Toneyes ได้แสดงฝีมือในการทำให้วิสัย ทัศน์ของลูกค้าเป็นจริงข้ึนมา แคตตาล็อกถูกออกแบบมาให้สื่อถึงแบรนด์และสินค้าท่ีให้ความรู้สึกสนุกสนานและสามารถ ออกแบบตามต้องการได้

ผลลัพธ์

ความสำเร็จของแคตตาล็อกใหม่นั้นทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจมากท่ีได้เห็น ผลลัพธ์ ของความคิดและภาพท่ีต้องการ การได้ มองดูแคตตาล็อกใหม่นั้น ทำให้ลูกค้ามีความสุขได้

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริษัทและสสินค้าของพวกเขา:http://www.fox-depot.com/ 

Continue reading

ออกแบบแบรนด์ Triton

Triton - งานออกแบบแบรนด์

Triton - งานออกแบบแบรนด์

เกี่ยวกับลูกค้า Triton Commercial Systems คือผู้ผลิตระบบบันทึกและติดฉลากการผลิตเพื่อลดการใช้แรงงานคนและเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารรายใหญ่มาตั้งแต่ปี 1984 โดย Triton ให้บริการเทคโนโลยีที่ช่วยให้ใช้เครื่องแปรรูปอาหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ และสำรวจโอกาสใหม่ๆ บริษัทคือผู้ให้บริการครบวงจรที่นำเสนอประสบการณ์แบบ 360 องศาให้กับลูกค้าใน 5 เขตพื้นที่

ความเป็นมาของลูกค้า Triton ให้บริการซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ทันสมัยเพื่อลดการใช้แรงงาน ดูแลคุณภาพ และสร้างระบบการตรวจสอบกลับในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ด้วยประสบการณ์ในวงการกว่า 35 ปี Triton มุ่งมั่นพัฒนาระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการจัดการการผลิตอาหารที่เชื่อถือได้และทันสมัย โดยแทบไม่ต้องใช้เงินลงทุนก่อนเลย

โครงการและแนวคิด ลูกค้าติดต่อ Toneyes เอเจนซีด้านการออกแบบในกรุงเทพฯ ให้ปรับภาพลักษณ์องค์กรและให้บริการด้านการออกแบบแบรนด์อื่นๆ ในโครงการนี้ ทีมงาน Toneyes ได้ปรับภาพลักษณ์และออกแบบเว็บไซต์ อินโฟกราฟิก และทำแอนิเมชันใหม่ทั้งหมด แนวคิดของโครงการนี้คือความเรียบง่ายและสบายตา การปรับภาพลักษณ์องค์กรนั้นรวมถึงการออกแบบและจัดทำอินโฟกราฟิกและแอนิเมชันง่ายๆ เพื่อให้ลูกค้าของ Triton ทราบและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารมากขึ้น เว็บไซต์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าในอนาคต และให้นำเสนอว่าซอฟท์แวร์มีประโยชน์อย่างได้ ตลอดจนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมด้วย

แนวคิดของโครงการนี้คือความเรียบง่ายและสบายตา การปรับภาพลักษณ์องค์กรนั้นรวมถึงการออกแบบและจัดทำอินโฟกราฟิกและแอนิเมชันง่ายๆ เพื่อให้ลูกค้าของ Triton ทราบและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารมากขึ้น เว็บไซต์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าในอนาคต และให้นำเสนอว่าซอฟท์แวร์มีประโยชน์อย่างได้ ตลอดจนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมด้วย

ขั้นตอน ในการออกแบบนั้น Toneyes ซึ่งเป็นเอเจนซี่ด้านการออกแบบที่ให้บริการด้านการสร้างแบรนด์ด้วยนั้น ได้ทำ mood board และหาข้อมูลเพื่อจัดทำอินโฟกราฟิกที่ถูกต้อง ทีมออกแบบทำ mood board เพื่อออกแบบกราฟิกและเว็บไซต์ที่จะช่วยเสริมภาพลักษณ์และเน้นบริการของ Triton ในส่วนหนึ่งของการปรับภาพลักษณ์องค์กรนั้น Toneyes ยังได้ออกแบบอินโฟกราฟิกที่น่าดึงดูดทั้งต่อลูกค้าของเรา และลูกค้าของลูกค้าด้วย และทีมงานได้ออกแบบแผ่นพับและแอนิเมชันบนเว็บไซต์ไปพร้อมๆ กับการทำ mood board และอินโฟกราฟิกด้วย เพื่อให้ลูกค้าของพวกเขามีส่วนร่วมมากขึ้น

ผลลัพธ์ ลูกค้าได้รับชุดเอกสารเพื่อใช้ในการตลาดที่อธิบายเกี่ยวกับ Food Processing Application หรือแอปพลิเคชันเพื่อการแปรรูปอาหาร การปรับภาพลักษณ์องค์กรไม่ได้หมายถึงการออกแบบกราฟิกและแอนิเมชันเสมอไป แต่ยังหมายถึงการให้แนวทางลูกค้าในการใช้โซเชียลมีเดียและเว็บไซต์เป็นเครื่องมือทางการตลาด และส่วนสุดท้ายที่เราเพิ่มเติมเข้าไปในบริการของเราคือ Webshop บนเว็บไซต์ของ Triton ซึ่งจะเปิดใช้งานในเร็วๆ นี้

เยี่ยมชมเว็บไซต์

Continue reading

© Copyright Toneyes Co.Ltd. 2020 | Sitemap | Links
 
Instagram