ทีมงานของเรา

ทีมของเราก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกันของผู้ที่ มีความโดดเด่นและจุดแข็งเฉพาะตัว ซึ่งทำให้ทีมของเรานั้น มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่นและมีไฟในการทำงาน โดยการตัดสินใจต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท เกิดจากการตัดสินใจร่วมกันของบอร์ดภายในทีมเรียกว่า  ต้นอายส์ยูเนี่ยน ซึ่งก่อให้เกิดเป็นความเท่าเทียมที่มาจากความคิดของทุกคนและ มีผลทำให้การทำงานของพนักงานและลูกค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR

แดเนียล

คุณแดเนียล เป็นผู้ดูแลและจัดการของทีม ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี ในงานด้านการตลาดและการออกแบบ โดยคุณแดเนียลจบการศึกษาด้านการตลาดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังมีปริญญาด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาการออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ คุณแดเนียลเป็นผู้ที่จัดการด้านการตลาด ทิศทางของงานออกแบบ และการสื่อสาร ติดต่อ ทำความเข้าใจแบรนด์ของลูกค้า

August 01, 2017
Creative Design & Production

ชนิตา (อุ้ม)

คุณอุ้ม จบการศึกษาด้านการออกแบบในสาขามีเดียอาร์ตจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับทีมมาอย่างยาวนาน ทำให้คุณอุ้มเป็นผู้ที่จัดการและดูแลกระบวนการผลิตสื่อของทีม อีกทั้งยังคอยติดต่อและคอยดูแลความสัมพันธ์กับคู่ค้าของบริษัท และยังถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในบอร์ดของบริษัทต้นอายส์

July 07, 2017
Motion Design & Multimedia

ณัชฐกิตต์ (หมิง)

คุณหมิง จบการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ในสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย คุณหมิงเป็นหัวหน้าที่ดูแลในฝ่ายของการผลิตสื่อโมชั่นของทีม และรับผิดชอบในส่วนของโมชั่นดีไซน์รวมถึงกระบวนการผลิตงานวิดีโอ ซึ่งในการที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง ทีมโมชั่นและทีมออกแบบ ทำให้คุณหมิงเข้าใจและนำเสนองานโมชั่นออกมาได้อย่างชัดเจน

July 14, 2017
Creative Design & Web

เอื้อมพร (เจน)

คุณเจน เป็นคริเอทีฟดีไซเนอร์ของทางบริษัทและยังมีหน้าที่คอยดูแลกระบวนการผลิตสื่อดิจิทัลดีไซน์ คุณเจน จบการศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคุณเจนพัฒนาทักษะและฝีมือร่วมกับทีมของเรา ซึ่งมีส่วนช่วยในการยกระดับกระบวนการผลิตงานดีไซน์ และด้วยความคริเอทีฟของคุณเจน คุณเจนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนางานดีไซน์คอนเซ็ปของทางบริษัท

July 5, 2017
CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

เรโต้

คุณเรโต้ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีและเทคโนโลยี ของบริษัทต้นอายส์ คุณเรโต้ จบการศึกษาด้านพัฒนาและออกแบบเว็บ และ เว็บมาสเตอร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศสวิสเซอแลนด์ ในการทำงานร่วมกับบริษัทต้นอายส์ คุณเรโต้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบทั้งหมดในด้านของ การตลาดในทางเทคนิค เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเข้าถึงและเข้าใจถึงแบรนด์ของบริษัทต้นอายส์ ด้วยวิสัยทัศน์ และความเป็นผู้นำทางธุรกิจของคุณเรโต้ จึงทำให้คู่ควรแก่การจัดการภายในทีมของเรา

June 25, 2017
ADMIN & ACCOUNTING

สุรีย์พร (อ้อ)

คุณอ้อ เป็นผู้ดูแลด้านบัญชี และทำหน้าที่เป็นฝ่ายประสานงาน คุณอ้อ จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยทักษะและความสามารถในการติดต่อ สื่อสาร และเจรจาทำให้คุณอ้อเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อทีมและสมาชิกภายในทีมของเรา ซึ่งในส่วนหน้าที่ของคุณอ้อนั้น เป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในฝ่ายบริหารและบัญชี

June 06, 2017
Copywriter

เกรซ

คุณเกรซ รับผิดชอบงานเขียนคำสำหรับงานและโฆษณาภาษาอังกฤษ คุณเกรซจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี กำลังศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยภายในประเทศไต้หวัน

 

June 25, 2017
online marketing intern

ซาบรินา

ซาบรินา เป็นนักศึกษาฝึกงาน จากประเทศเนปาล ต้องการที่จะเรียนรู้และศึกษางานในด้านของการตลาดกับทางบริษัทต้นอายส์ 

June 06, 2017
© Copyright Toneyes Co.Ltd. 2018 | Sitemap | Links
 
Instagram